Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση Οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απόφαση τροποποίησης κατανομής σε ΣΜΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απόφαση τροποποίησης κατανομής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Τροποποίηση Οργανικών θέσεων

Με την 202170/Ε4/19/12/2019 Απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως τροποποιεί την αριθ. πρωτ. 87186/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος της τροποποίησης είναι η τακτοποίηση προβλημάτων που προέκυψαν αναφορικά με την υπόσταση κάποιων Oργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η Τροποποιητική Απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 87186/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 87189/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣΚΥΔ) υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τις γραμμές με α/α 284, 651 και 805 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔ Σχ. Μον. Ονομασία Σχολικής Μονάδας Κλάδος Θέσεις

284 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060420 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ25 0

651 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 2990094 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ01ΕΒΠ 1

805 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9521567 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕ01ΕΒΠ 1

2. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 87189/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣ-ΚΥΔ) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ ΚΩΔ Σχ. Μον. Ονομασία Σχολικής Μονάδας Κλάδος Θέσεις

844 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060403 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ25 1

845 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520246 2 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ01ΕΒΠ 1

846 ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500373 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ01ΕΒΠ 1

Δείτε την 202170/Ε4/19/12/2019  Απόφαση

Δείτε το  ΦΕΚ 4742/τ. Β ́/20-12-2019

_________________

Δείτε το Α και Β Μέρος Ερωτήσεων-Απαντήσεων

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δεύτερο μέρος Ερωτήσεων και Απαντήσεων
Διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη διαδικασία της Πρόσκλησης

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ξεκίνησε η διαδικασία – 23/12/2019 έως 7/1/2020
ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Πίνακας θέσεων
Δείτε τα Οργανικά κενά διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μόνιμο Διορισμό
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 21-12-2019: Aπό τους παλιούς Πίνακες όλων των ΠΔΕ

Πριν φύγετε

ΦΕΚ 1ΓΕ και 2ΓΕ/2019: Αιτήσεις 15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2020 και 5 έως 24/02/2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση