Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών από Τμήματα Ενταξης σε ΣΜΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών από Τμήματα Ενταξης σε ΣΜΕΑΕ: Εγγραφο της Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κας Α. Γκίκα προς Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ και ΔΕ.

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών

Προκειμένου να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί σε Τμήματα Ενταξης, οι Δ/ντές Εκπαίδευσης δύνανται να προβούν σε τροποποίηση των αποφάσεων τοποθέτησης, για όσο χρονικό διάστημα και σε όσες περιοχές τελεί σε αναστολή η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο απεστάλη στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, από την Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κα Α. Γκίκα.

Δείτε το έγγραφο
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:        Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:       151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα:        www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: protocol@minedu.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

 

Μαρούσι, 12/2/2021

Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθμ. πρωτ.: 17646/ΓΔ5

 

 

 

Προς:     Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

 

Κοιν.:     Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Θέμα:      Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Για όσο χρονικό διάστημα και σε όσες περιοχές τελεί σε αναστολή η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνανται, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), να προβούν σε τροποποίηση των αποφάσεων τοποθέτησης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Τμήματα Ένταξης, ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου εκείνοι να τοποθετηθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε σε μορφή pdf  το έγγραφο “Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Δείτε επίσης

Οδηγίες τηλεκπαίδευσης-ανακοινοποίηση: Διευκρίνιση για τα τμήματα με αναστολή λειτουργίας λόγω covid
Δημόσιο-νέα μέτρα: Πλάνο εργασιών-νέες βεβαιώσεις κίνησης-άδεια ειδικού σκοπού-ομάδες αυξημένου κινδύνου
 ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση – Από την Τετάρτη 17.02.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση