Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τύπος τίτλων ΕΠΑΛ: Καθορίζεται ο τύπος 44 τίτλων – Υποδείγματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τύπος τίτλων ΕΠΑΛ: Καθορίζεται ο τύπος των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.

Τύπος τίτλων ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1958 – 21.05.2020 η υπ. αριθμ. Φ24α/55608/Δ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη με τον οποία καθορίζεται ο τύπος τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου.

Δείτε την Απόφαση

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

8. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

9. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

10. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

12. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

13. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

14. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

15. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

16. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

17. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

18. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

19. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

20. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

21. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

22. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

23. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

24. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

25. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

26. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

27. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

28. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

29. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

30. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

31. Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

32. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

33. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

34. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

35. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγ- γελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018. 36. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

37. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

38. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

39. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

40. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

41. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018.

42. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.

43. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

44. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ B 1958 – 21.05.2020  

  Δείτε επίσης

Επανέναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών ΟΑΕΔ από 18.05 και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης
Επανέναρξη δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – Κανόνες λειτουργίας | ΦΕΚ
Μητρώο ειδικών εξετάσεων Μουσικών Τμημάτων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπ/κού έργου και εκπαιδευτικών
Διευκρινίσεις για φοιτητές μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: Για παροχή δελτίου εισιτηρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση