Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άθλησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.α, για τους κρατουμένους στα Καταστήματα Κράτησης – Τα προσόντα των εκπαιδευτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας οργανώνονται και υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλους τους κρατούμενους, Έλληνες και αλλοδαπούς.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των κρατουμένων, η αξιοποίηση του χρόνου κράτησης και η προετοιμασία της κοινωνικής τους επανένταξης.

Απαραίτητο προσόν για την ανάληψη διδακτικού έργου είναι ο συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος τίτλος σπουδών ή, στην περίπτωση των εμπειροτεχνών και των μη πτυχιούχων, η συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος επαγγελματική εμπειρία.

Ως προς τα ουσιαστικά προσόντα, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ως εξής:

  1. εκπαιδευτές με εμπειρία στην άσκηση διδακτικού έργου σε Κατάστημα Κράτησης,
  2. εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης,
  3. εκπαιδευτές με διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων,
  4. εκπαιδευτές με διδακτική εμπειρία στην  εκπαίδευση  ευάλωτων  κοινωνικών ομάδων και
  5. λοιποί.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. για την “Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους κρατουμένους στα Καταστήματα Κράτησης.”

ΦΕΚ B 327 – 08.02.2019 Σελίδες 8 (4819 – 4826)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση