Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υλοποίηση και εφαρμογή εξ αποστάσεως υποστήριξης: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε ΥΠΑΙΘ-Διαβίβαση Πρωτοκόλλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υλοποίηση και εφαρμογή εξ αποστάσεως υποστήριξης: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε ΥΠΑΙΘ – Διαβίβαση Πρωτοκόλλων ΙΜΕΓΕΕ για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Υλοποίηση και εφαρμογή εξ αποστάσεως υποστήριξης

Αθήνα, 15/04/2020

Αρ. Πρωτ.:17

Προς:

– Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη

Κοινοποίηση:

– Το Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Κασσιανό

Θέμα: Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την υλοποίηση και εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως υποστήριξης

Αξιότιμες κα. Υπουργέ και κα. Υφυπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην προσπάθεια του να υποβοηθήσει  ουσιαστικά την εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών από το ΕΕΠ-ΕΒΠ, προχώρησε στις εξής ενέργειες:

 1. Απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας περιγράφοντας τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες και τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας.

 

 1. Απέστειλε αίτημα για την ένταξη ενοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με την προσφορά  υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό  και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στη βάση των δικών τους επιστημονικών πεδίων, αξιοποιώντας όλα τα προσφερόμενα μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  όπως και η εκπαιδευτική τηλεόραση.

 

 1. Απέστειλε αίτημα στα μέλη του, τους Περιφερειακούς συλλόγους προκειμένου να συγκεντρώσει αιτήματα καθώς και  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την άσκηση του έργου τους μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

 1. Απέστειλε αίτημα στον επιστημονικό φορέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ το ΙΜΕΓΕΕ προκειμένου να καταγραφούν πρωτόκολλα για την εξ αποστάσεως υποστηρικτική παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία και τα ΚΕΣΥ.

 

Ως προς τα θέματα που αφορούν το ΥΠΑΙΘ δεν υπάρχει μέχρι τώρα απάντηση στα αιτήματά μας.
Ως προς τα  προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της  εξ αποστάσεως υποστήριξης μαθητών και οικογενειών βάση της ενημέρωσής μας από τους Περιφερειακούς Συλλόγους θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:
 • Απουσία  υλικοτεχνικών υποδομών (υπολογιστές – διαδίκτυο – εκτυπωτές) από  πάρα πολλούς εξυπηρετούμενους (μαθητές – γονείς).

 

 • Αδυναμία χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων από όλους, καθώς δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την χρήση της τεχνολογίας (τεχνολογικά αναλφάβητος πληθυσμός).

 

 •  Μη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, όταν γίνεται χρήση προσωπικών μέσων επικοινωνίας (τηλέφωνο, προσωπικό email).

 

 • Φόβος πως η χρήση των προσωπικών μέσων επικοινωνίας έρχεται εκ διαμέτρου αντίθετη με τη δεοντολογία αρκετών ειδικοτήτων.

 

 • Μη τήρηση απορρήτου στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται άλλα μέσα, πέραν της δια ζώσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, Viber).

 

 • Αδυναμία παρέμβασης με τη μορφή της σύγχρονης/ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία, λόγω των εμποδίων τους (ειδικά όταν μιλάμε για περιπτώσεις με αρκετές δυσκολίες ή/και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης).

 

 • Αδυναμία παρέμβασης επίσης διαπιστώνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά ή και οι μαθητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα.

 

 • Αδυναμία ανάθεσης ρόλου ΄΄Ειδικού΄΄ στους γονείς, για τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία, καθώς δεν γίνεται να υποκατασταθεί ο Ειδικός από τους γονείς.

 

 • Απουσία κοινής γραμμής από την μεριά των Διευθυντών των Σχολικών μονάδων απέναντι στα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ.

 

 • Δε διασφαλίζεται η εγκυρότητα των πράξεων, εντολών διότι υπάρχουν από την πλευρά των διευθυντών εντολές μέσα σε ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι όχι επίσημα μέσω e-mail ή μέσω διαδικτυακών συμβουλίων του συλλόγου προσωπικού.

 

 • Αποκλεισμός ΕΕΠ-ΕΒΠ από την επιμόρφωση ΤΠΕ επιπέδου Β2, που εργάζεται σε σχολεία και ΚΕΣΥ.

 

 •   Πολλοί από τους εργαζόμενους ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά,  καλούνται να εργαστούν καθημερινά εξ αποστάσεως, ενώ δεν έχει προβλεφθεί άδεια για εκείνους ή δυνατότητα σε συζύγους λόγω ότι τα σχολεία είναι σε αναστολή θέτοντας σε κίνδυνο τα παιδιά τους.

 

 • Ως τη διεκπεραίωση νέων αιτημάτων υποστήριξης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να αξιολογούν τις προτεραιότητες, τις παραπομπές, τις ήδη «ανοιχτές» εκκρεμότητες  και κατά πόσο είναι εφικτή η παρέμβαση.

 

Αποτελεί καίριας σημασίας για την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, οι εφαρμογές υποστήριξης να γίνουν με ασφάλεια και σεβασμό για τους μαθητές, τις οικογένειες, αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες διασφαλίζοντας θέματα δεοντολογίας.

Θα πρέπει να υπάρξει καταγραφή των μαθητών που έχουν αποκλειστεί από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, των λόγων που έχει συμβεί αυτό, και διατύπωση προτάσεων και ενεργειών προκειμένου να αρθούν αυτά τα εμπόδια ή έστω να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες.

Συγκέντρωση των στοιχείων και αξιοποίησή τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης.

Από την πλεύρα μας στηρίζαμε , στηρίζουμε και θα στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον μαθητικό πληθυσμό και τις οικογένειες τους και ζητάμε να αρθούν τα πάσης φύσεως εμπόδια.

Η έμπρακτη απόδειξη είναι ότι το ΙΜΕΓΕΕ, ο επιστημονικός φορέας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, εργάστηκε στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ΕΕΠ-ΕΒΠ,  καταρτίζοντας έναν οδηγό με σημαντικό υλικό για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων που βιώνει η χώρα λόγω COVID-19.

Στη συνέχεια το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. εργάστηκε σε προτάσεις για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο συνημμένο έγγραφο, το έργο που εκπονήθηκε και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα και ενημερώσετε τις διευθύνσεις, σχολικές μονάδες και ΚΕΣΥ αρμοδίως.

__________________

Το διαβιβαστικό των Πρωτοκόλλων για την εξ αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Θέμα: «Διαβιβαστικό των προτάσεων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων σχετικά με την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε το έργο που εκπονήθηκε από το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. προκειμένου να το λάβετε υπόψη σας και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα και να ενημερώσετε τις διευθύνσεις, σχολικές μονάδες και ΚΕΣΥ αρμοδίως.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες

Δείτε τα Πρωτόκολλα εξ αποστάσεως υποστηρικτικής παρέμβασης του ΕΕΠ-ΕΒΠ

__________________

Δείτε επίσης

ΙΜΕΓΕΕ–ACADEMIA.EDU: Οδηγίες προς τους συγγραφείς για δημοσίευση εργασιών και ευχαριστίες
Οδηγός υποστήριξης ΙΜΕΓΕΕ: Σημαντικό υλικό για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της πανδημίας κορονοϊού
Εκκληση για αιμοδοσία από ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΙΜΕΓΕΕ

Πριν φύγετε

Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων: Παρουσίαση μέσω Skype του ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας
ΦΕΚ παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας σχολείων και εκπαιδευτικών δομών έως 10.5.2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση