Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υλοποίηση μαθητείας 2020-21: Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης και προετοιμασίας της Ε’ Φάσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υλοποίηση μαθητείας 2020-21: Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης και προετοιμασίας υλοποίησης της Ε’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.

Υλοποίηση μαθητείας 2020-21

Εγκύκλιος υπ. αριθ. πρωτ. Φ7/165031/ΓΓ4/3-12-2020 του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γ. Βούτσινου, απεστάλη στις ΔΔΕ και στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ.

Η Εγκύκλιος έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης και προετοιμασίας υλοποίησης της Ε’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2020-2021

Αναλυτικά
 1. Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας

Oι εργασίες για την αποκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας ολοκληρώθηκαν και το Σύστημα είναι σε λειτουργία από την 1/12/2020. Παρακαλούνται τα ΕΠΑΛ να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τον διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος και έχουν αναρτηθεί στην πρώτη σελίδα του e-mathiteia.minedu.gov.gr.

 1. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού/Επόπτη

Με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. είναι αρμόδιος για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών (διδασκαλία του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και άσκηση της εποπτείας).

Οι Βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» και χορηγούνται στους διδάσκοντες-επόπτες εκπαιδευτικούς.

Πρότυπα των βεβαιώσεων εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. Φ4/132138/Δ4/3-8-2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιείται και ισχύει (Β’3395).

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία εκπαιδευτικών καθώς και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας, με βάση την πράξη ανάθεσης του Συλλόγου Διδασκόντων (Ώρες Διδασκαλίας Χ 29 εβδομάδες) και το σύνολο των ωρών εποπτείας στο πρόγραμμα (Ώρες Εποπτείας Χ 29 εβδομάδες).

 1. Αξιολόγηση μαθητευόμενων

Κατά την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της αξιολόγησης των μαθητευόμενων τόσο στο Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας, όσο και στο χώρο εργασίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4610/2019 (Α’70), όπως ισχύει.

H καταχώριση της αξιολόγησης των μαθητευομένων γίνεται στην καρτέλα του κάθε μαθητευόμενου μέσα από τη διαδρομή Διαχείριση Τμημάτων-Παρουσιολόγιο à Μαθητευόμενοι à Καρτέλα à Αξιολόγηση.

 1. Προθεσμία για τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου.

Τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να έχουν προβεί στον έλεγχο της ολοκλήρωσης των τμημάτων της Δ’ Φάσης μαθητείας μέχρι την Παρασκευή 18/12/2020.

 1. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης δίνονται στους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Δ’ Φάση, ώστε να είναι έτοιμοι για τη συμμετοχή τους στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης και τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πρότυπα των βεβαιώσεων εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας και περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. Φ4/132138/Δ4/3-8-2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» όπως ισχύει (Β’3395).

 1. Τήρηση αρχείου

Με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης, κάθε ΕΠΑ.Λ. που υλοποίησε τμήματα μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες τήρησης του Φακέλου της Πράξης και κλεισίματος της Δ’ Φάσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σχετικά με την Ε’ φάση υλοποίησης περιόδου 2020-2021

 Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2020- 2021, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση καταγραφής των θέσεων Φορέων του Δημοσίου Τομέα και έχει δημοσιευτεί η υπ’αριθμ. 47100/1176/16-11-2020 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-21» (Β’5139)

2. Μετά την ανταπόκριση των φορέων στην με αρ. 77324/Υ1/19-06-2020 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.», ο πίνακας με τις θέσεις μαθητείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και ο πίνακας με τις θέσεις φορέων του Ιδιωτικού Τομέα, όπως είναι καταχωρημένες στο Portal του ΟΑΕΔ, έχει αποσταλεί στις ΠΔΕ.

Οι πίνακες μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση αναφοράς για το σχεδιασμό των Τμημάτων Μαθητείας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητευόμενοι έχουν την δυνατότητα ανεύρεσης δεσμευμένων θέσεων στον ιδιωτικό τομέα μέχρι την έκδοση απόφασης λειτουργίας των τμημάτων της Ε’ φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Υλοποίηση μαθητείας 2020-21

3. Στην Ε’ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας δύναται να δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας και τα συνταχθέντα από το Ι.Ε.Π. Προγράμματα Σπουδών –

στις παρακάτω είκοσι οκτώ (28) ειδικότητες:
  1. Αισθητικής Τέχνης
  2. Αργυροχρυσοχοΐας
  3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  4. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
  5. Βοηθός Νοσηλευτή
  6. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
  7. Βοηθός Φαρμακείου
  8. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
  9. Γραφικών Τεχνών
  10. Κομμωτικής Τέχνης
  11. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
  12. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
  13. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  14. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  15. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  16. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  17. Τεχνικός ζυθοποιίας
  18. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  19. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  20. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  21. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  22. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
  23. Τεχνικός Οχημάτων
  24. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  25. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  26. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
  27. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  28. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

4. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2020-2021 από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται

Α) τα ΕΠΑ.Λ να ενημερώσουν τις Δ.Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. στις οποίες ανήκουν για τυχόν αλλαγές σχετικά με τις βεβαιώσεις δεσμευμένων θέσεων που έχουν συλλέξει και

Β) οι υπεύθυνοι μαθητείας στις ΠΔΕ

 • να ελέγξουν αν οι δεσμευμένες θέσεις έχουν, εκ παραδρομής, καταχωρηθεί στο portal του ΟΑΕΔ ,
 • να ελέγξουν αν, εκ παραδρομής, εμφανίζονται φορείς του Δημοσίου στον πίνακα ιδιωτών που έχουν καταχωρηθεί στο portal του ΟΑΕΔ,
 • να επιβεβαιώσουν ότι οι θέσεις Δημοσίου που θα προκηρυχθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή συμπεριλαμβάνονται στην υπ’αριθμ. 47100/1176/16-11-2020(Β’5139) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-21»
 • να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τον πίνακα με τους εκπαιδευτικούς με διαθέσιμο ωράριο που έχουν αποστείλει στο Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας.
Υλοποίηση μαθητείας 2020-21
Σταδιακά βήματα υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2020-2021

 

 1. Στο συνημμένο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας περιόδου Εφαρμογής 2020-2021 έχουν ενσωματωθεί τα βήματα έως την έναρξη των τμημάτων. Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και θα επικαιροποιηθεί βάσει κανονιστικών διατάξεων μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου με θέμα “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης”.
 2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς του.
 3. Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, οι αιτήσεις συμμετοχής για την Ε’ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-minedu.gov.gr. Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης καθώς και τις οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω ιστότοπο.
 4. Το Πρότυπο Σύμβασης Μαθητείας, θα εκτυπώνεται απευθείας από το Πληροφοριακό Σύστημα μετά την αντιστοίχιση των μαθητευομένων με τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα πρέπει να αναγράφεται, εκτός των άλλων, το όνομα του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας.
 5. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006 και του ν.4186/2013 καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014(Β’ 2298) Υπουργική Απόφαση.
 6. Η ισοτιμία των παλαιότερων τίτλων σπουδών καθορίζεται για τα μεν Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕ.Λ.) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Τμήματα Ειδίκευσης) από την υπ’αριθμ. Ε 10537 24/05/2000 (Β’663) Υπουργική Απόφαση, για δε τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 86252 / Γ2/17-07-2009 (Β’1525).

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. στα οποία θα πραγματοποιηθεί τμήμα Μαθητείας πρέπει να δημιουργηθούν οι ακόλουθες ομάδες (είναι σκόπιμο τα μέλη των δύο αυτών ομάδων να μην είναι κοινά):

 • Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων και σύνταξης προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
 • Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των ενστάσεων και αντιστοίχισης των μαθητευόμενων που βρίσκονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων με τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην ομάδα αυτή προτείνεται να μετέχουν οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. όπου προκηρύχθηκαν οι θέσεις μαθητείας καθώς και ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τομέα ειδικότητας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης προκειμένου, στην τελική φάση, να γίνει αντιστοίχιση των υποψηφίων και των θέσεων μαθητείας.
Τονίζεται ότι

ο ρόλος της ομάδας επεξεργασίας των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών των αιτούντων με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ.

Υλοποίηση μαθητείας 2020-21
Θεσμικό πλαίσιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας επικαιροποιείται συνεχώς και βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/texniki- ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωση και μελέτη πριν την αποστολή εγγράφων και επικοινωνία με την Υπηρεσία μας, για λόγους εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων.

Επικοινωνία με το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας

 Η επικοινωνία του τμήματος με τις εκπαιδευτικές δομές θα γίνεται μόνο μέσω των υπευθύνων μαθητείας των Π.Δ.Ε., όπως έχουν οριστεί. Επισημαίνεται ότι, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε.

Με ευθύνη των ΕΠΑ.Λ. στα οποία θα προκηρυχθούν κατόπιν Πρόσκλησης των Π.Δ.Ε. τάξεις μαθητείας, να λάβουν γνώση της εγκυκλίου, οι εκπαιδευτικοί, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι, και οι εργοδότες της περιόδου 2020-2021.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Ολοκλήρωση Δ’ Φάσης-προετοιμασία  Ε’ Φάσης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μαθητείας Ε Φάσης: Ημερομηνίες και ενέργειες

Δείτε επίσης

Υλη και οδηγίες διδασκαλίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το ΙΕΠ
Ενταξη νέων σχολικών μονάδων ΖΕΠ όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής | ΦΕΚ
Παράταση lockdown έως 14 Δεκεμβρίου-Ανακοινώσεις Πρωθυπουργού για τον Οδικό Χάρτη την επόμενη εβδομάδα
Διαγραφή παιδιών από παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού: Συνταγματική κατά το ΣτΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση