Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ | Διάταξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία
Άρθρο 89
Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια

1. Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά ΓυμνάσιαΛύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ορίζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ανά τομέα σπουδών με σκοπό να συμβάλουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώντας ενισχυτικά προς τους μαθητές της Δ’ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν σε θέσεις του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Για αυτόν τον σκοπό, ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεργάζεται με τον οικείο Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, καθώς και με τον οικείο Υπεύθυνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία του άρθρου 39 του ν. 4763/2020(Α ́254).

2. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή», σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.

3. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε ́ της περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 31.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα ορισμού, η διάρκεια της θητείας και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης με τη Μαθητεία, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Δείτε σχετικά

Νομοσχέδιο για το νέο σχολείο: 12 διατάξεις που θα συζητηθούν
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Αξιολόγηση ΕΕΠ-ΕΒΠ Ειδικών-Γενικών σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ: Διαδικασία-Πεδία-Κριτήρια-Περιοδικότητα

Δείτε ακόμη

Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
 Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ): Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΑΣΥ-σχολείου-γονέων
Η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης-Εως πότε παραμένουν τα νυν στελέχη στη θέση τους
Από ποιους θα γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Φορείς και όργανα επιμόρφωσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση