Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η διαδικασία ρύθμισης υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η διαδικασία ρύθμισης υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μετά την ανακατανομή οργανικών θέσεων. Εγγραφο του Υπουργού Παιδείας.

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Κατόπιν της έκδοσης της αριθ. πρωτ. 40326/Ε4/14-3-2019 (ΦΕΚ 1296/Β΄/16-4-2019) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε ότι μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που κατείχαν οργανικές θέσεις που ανακατανεμήθηκαν, τοποθετούνται στις νέες αυτές θέσεις.

Για το σκοπό αυτό,

λαμβάνοντας υπόψη κατ’ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) προσδιορίζεται αναλυτικότερα η σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 8/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep-evp@minedu.gov.gr έγγραφο με τα ονόματα, τον αριθμό μητρώου, τον κλάδο και τη ΣΜΕΑΕ της οργανικής θέσης που ανακατανεμήθηκε των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι θεωρούνται υπεράριθμοι.

Στις περιπτώσεις που σε μια ΣΜΕΑΕ ένας μόνο από δύο ή περισσότερους ΕΕΠ-ΕΒΠ του ίδιου κλάδου πρέπει να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε καλούνται όλοι από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης να δηλώσουν μέχρι την Τρίτη 7/5/2019, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Ειδικότερα:

i) Από όσους ΕΕΠ-ΕΒΠ επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι θα χαρακτηριστούν από το ΚΥΣΕΕΠ αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄).

ii) Από όσους ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι θα χαρακτηριστούν από το ΚΥΣΕΕΠ ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη ΣΜΕΑΕ.

Οι ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη ΣΜΕΑΕ το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι ΕΕΠ-ΕΒΠ που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω ΠΔ.

Στις περιπτώσεις αυτές οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο έγγραφο που θα αποστείλουν επισυνάπτουν τις δηλώσεις των μελών και αναφέρουν τα μόρια μετάθεσής τους, το χρόνο τοποθέτησης στη ΣΜΕΑΕ και εισηγούνται για το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα κριθεί ως υπεράριθμο.

Επισημαίνεται ότι για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης λαμβάνεται υπόψη ενιαία ο
χρόνος υπηρέτησης στη σχολική μονάδα προέλευσης και στη σχολική μονάδα τοποθέτησης
για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας.

Κατόπιν συνεδρίασης του ΚΥΣΕΕΠ για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση τοποθέτησης των υπεράριθμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ανακατανεμημένες θέσεις.

Δείτε επίσης

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η Υπουργική Απόφαση

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων: Εντονη διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση