Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες 1093 υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας: Εγκρίθηκαν από την Υπουργό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες 1093 υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας: Εγκρίθηκαν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  κα Νίκη Κεραμέως – Εως 120 ώρες ανά υπάλληλο.

Υπερωρίες 1093 υπαλλήλων

Με την υπ. αριθμ. Αριθμ. 15361/Γ1 Απόφασή της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 425 – 12.02.2020 η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε υπερωριακή απασχόληση για 1.093 υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ, έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

Οι υπερωρίες εγκρίθηκαν προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών ΥΠΑΙΘ και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων του, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2020 και ειδικότερα έως και 30-6-2020.

Οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δημιουργούνται ενδεικτικά από:
Εφαρμογή συστήματος διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

– την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

– την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και κυρίως των διαδικασιών μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών, μετατάξεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

Ανάγκες Ιδιαίτερων Γραφείων πολιτικής ηγεσίας

– την ανάγκη για το προσωπικό, που έχει διατεθεί στα Ιδιαίτερα Γραφεία της Υπουργού, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων,

Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης

– την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης,

Γραφείο Επικοινωνίας ΥΠΑΙΘ

– την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

Διάφορες άλλες ανάγκες

– την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και την προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου, ως προς τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,

– την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ,

– τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

– την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ,

– την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

– την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,

– την καταβολή αποδοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής και υπηρεσιακής εκπαίδευσης,

– τη συμμετοχή του Υ.ΠΑΙ.Θ ως φορέας υποδοχής στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας το έτος 2019,

– την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

– την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση των αξιολογικών περιόδων 2016 έως 2018,

– την αναδιάρθρωση των δομών της Δια Βίου, την εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων, τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας, την υποστήριξη των ΙΕΚ, ΣΔΕ και των ΚΔΒΜ,

– την ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας και την ένταξη νέων δήμων,

Δείτε το ΦΕΚ B 425 – 12.02.2020

Δείτε επίσης

Διοριζόμενοι: Αποζημίωση άδειας-Πρώτος μισθός-Ενιαία Αρχή Πληρωμών για αναπληρωτές
Περιστατικό σχολικού εκφοβισμού Βύρωνα: Στο σχολείο Κοιν. Λειτουργοί-Ψυχολόγοι
Αντιστοίχιση πτυχίου 5 εξαμήνων Κολεγίου με πτυχίο 5 ετών ΑΕΙ: Ερώτηση στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση