Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ: Συγκρότηση συνεργείου για το πρώτο εξάμηνο του 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Υπερωρίες για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ

Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης από οχτώ (8) υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα έως την 30η Ιουνίου 2020, αποφάσισε το ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Συγκροτείται συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τους επτά υπαλλήλους και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης.

Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

Το συνεργείο υφίσταται από τη δημοσίευση της Απόφασης έως και την 30η Ιουνίου 2020, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο.

Σκοπός της συγκρότησης του συνεργείου

Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

  • Η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
  • η ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και κυρίως των διαδικασιών μετάθεσης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Στο συνεργείο συμμετέχουν αναλυτικά οι παρακάτω υπάλληλοι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Κ.
1 ΓΟΥΡΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ06 4
2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ05 13
4 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
5 ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ60 16
6 ΣΚΟΡΔΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ06 7
7 ΤΖΙΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ86 8
8 ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9

 

 Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

Δείτε σχετικά

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ – Θέματα αναπληρωτών και μονίμων | Αναλυτική Ενημέρωση
Τα τελευταία νέα για τους μόνιμους διορισμούς
Κυρώσεις διορισμών (Αρθρο 58, Νόμος 4653/2020) – Αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση επί της διαδικασίας – Μεταθέσεις – Μετατάξεις
Διορισθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ονόματα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών: Το έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ με τις οδηγίες
Δικαιολογητικά διορισμών | Κατάλογος
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση