“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες για διορισμούς στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες για διορισμούς στο Υπουργείο Παιδείας: Σύσταση συνεργείου για την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ.

Υπερωρίες για διορισμούς στο Υπουργείο Παιδείας

Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης για την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το συνεργείο συγκροτήθηκε με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Μαρίας Δόκου.

Αποτελείται δε από τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της συγκρότησης είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου.

Δείτε την Απόφαση εδώ

Δείτε ακόμη:

Αλλαγή ονόματος στο Υπουργείο Παιδείας: Συστήνονται, μετονομάζονται, καταργούνται Υπουργεία – Το ΦΕΚ με το ΠΔ

Ονόματα Υπουργείου Παιδείας: έξι (6) αλλαγές από το 2009 – Το νέο όνομα ίδιο με του 2013

Πολιτική Ηγεσία Υπουργείου Παιδείας: Ν. Κεραμέως Υπουργός – Σ. Ζαχαράκη και Β. Διγαλάκης Υφυπουργοί – Βιογραφικά

_____________________________________

Δείτε το ΦΕΚ με την πρόβλεψη για υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας

Υπερωρίες σε 1.092 διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

Υπερωρίες σε 1.090 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και 2 δημοσιογράφους του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ, περιλαμβάνονται στην υπ.αριθμ. 106032/Γ1 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Οι υπερωρίες αφορούν σε 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του ΥΠΠΕΘ για το Β Εξάμηνο του 2019.

Οι εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του ΥΠΠΕΘ για το Β Εξάμηνο του 2019 αφορούν μεταξύ άλλων:

Στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ.

Στην έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018.

Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠΠΕΘ.

Στην υλοποίηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τοποθέτησή τους στις οργανικές μονάδες.

Στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ.

Στην αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ.

Στην πρόσληψη 152 διοικητικών-τεχνικών υπαλλήλων στους ερευνητικούς τεχνολογικούς φορείς.

Στην ολοκλήρωση έγκρισης προεδρικών διαταγμάτων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ερευνητικών φορέων,

Στην υποστήριξη των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Στην υποστήριξη των συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου της ΓΓΕΤ.

Στην ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία 2019».


 Στην εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019 και αρκετές άλλες έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.900,00.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση