Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες σε 1.092 διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες σε 1.092 διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας.

Υπερωρίες σε 1.092 διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

Υπερωρίες σε 1.090 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και 2 δημοσιογράφους του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ, περιλαμβάνονται στην υπ.αριθμ. 106032/Γ1 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Οι υπερωρίες αφορούν σε 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του ΥΠΠΕΘ για το Β Εξάμηνο του 2019.

Οι εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του ΥΠΠΕΘ για το Β Εξάμηνο του 2019 αφορούν μεταξύ άλλων:

Στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ.

Στην έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018.

Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠΠΕΘ.

Στην υλοποίηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τοποθέτησή τους στις οργανικές μονάδες.

Στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ.

Στην αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ.

Στην πρόσληψη 152 διοικητικών-τεχνικών υπαλλήλων στους ερευνητικούς τεχνολογικούς φορείς.

Στην ολοκλήρωση έγκρισης προεδρικών διαταγμάτων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ερευνητικών φορέων,

Στην υποστήριξη των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Στην υποστήριξη των συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου της ΓΓΕΤ.

Στην ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία 2019».


 Στην εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019 και αρκετές άλλες έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.900,00.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε ακόμη:

Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ: Καταληκτική ημερομηνία 05/07/2019 – Διόρθωση λαθών

Καθορισμός εισοδήματος για δωρεάν Μεταπτυχιακά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση