Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπόμνημα για απορριφθέντες, ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπόμνημα για απορριφθέντες της ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Η προτεινόμενη στο Υπουργείο ρύθμιση και η περσινή Εξώδικη Δήλωση-Οχληση-Διαμαρτυρία του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

Υπόμνημα για απορριφθέντες

Υπόμνημα απέστειλε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο Υπουργείο Παιδείας για την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης  για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-19.

Μαζί με το Υπόμνημα επισυνάπτεται ως Παράρτημα εκτός της προτεινόμενης ρύθμισης και η περσινή  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, του Συλλόγου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), προς την ΠΔΕ Αττικής, το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ.

Το Υπόμνημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΑΘΗΝΑ, 5/08/2019

                                                                                           Αρ. Πρωτ.:110

ΠΡΟΣ

-Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως 

– Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

Θέμα: «Υπόμνημα  για την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-19».

Ζητούμε να εξετάσετε και να συμπεριλάβετε  την προτεινόμενη διάταξη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων του 2018-19, την οποία σας καταθέσαμε με το υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 108/26-07-2019  υπόμνημα (ζήτημα 3) της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη  βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ  και σας εκθέσαμε αναλυτικά κατά τη συνάντησή μας στις 26/6/2019 (Παράρτημα 1)

Η  υπ΄ αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018 – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όριζε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το διδακτικό έτος 2018-2019. Ο νόμος 4589/2019, παρ.1β του άρθρου 66 αναφέρεται σε παράταση των ισχυουσών πινάκων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες. Η εφαρμογή αυτού θα έχει ως συνέπεια, αν δε ληφθεί μέριμνα, οι απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων 2018-19 να οδηγηθούν για άλλη μια χρονιά στην ανεργία.

Με την προτεινόμενη διάταξη δε ζητάμε την εισροή νέων στοιχείων πέρα από αυτά που ίσχυαν για τους υποψηφίους κατά την υποβολή των αιτήσεων  τους για το έτος 2018 -19 αλλά τη δικαίωση  των απορριφθέντων από στρεβλές πρακτικές και εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος  η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί επί σειρά ετών αναπληρωτές από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της Εκπαίδευσης. Πριν την έκδοση του νόμου 4589/2019, κάθε χρονιά οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά προκειμένου να προσληφθούν ως αναπληρωτές με διαφορετική διαδικασία η οποία προβλεπόταν από αντίστοιχες διατάξεις. Παρόλο που υπήρχε δέσμευση από το 2015 για την έκδοση ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους, όπως ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς,  δεν κατάφερε το Υπουργείο Παιδείας να τους εφαρμόσει. Η αδυναμία αυτή της δημόσιας διοίκησης είχε ως συνέπεια την απόρριψη συναδέλφων ΕΕΠ ΕΒΠ σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς.

 Αποκορύφωμα της συνεχούς ταλαιπωρίας των υποψηφίων ήταν η διαδικασία που προβλέφθηκε κατά το προηγούμενο έτος  2018 κατά το οποίο οι υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφη σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που ήταν ηλεκτρονική μέσω ΟΠΣΥΔ ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) είχαν την ευχέρεια να αποφασίζουν με ποια διαδικασία θα υποβάλλονταν οι αιτήσεις. Συνέπεια αυτού ήταν να αποφασιστεί από κάποιες ΠΔΕ  η ταχυδρομική αποστολή αυτών ενώ αντίθετα κάποιες άλλες υποστήριζαν τους υποψηφίους, λάμβαναν τις αιτήσεις τους δια ζώσης και τους ενημέρωναν για τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών.   Αυτή η άνιση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων ΕΕΠ ΕΒΠ, ανάλογα με την ΠΔΕ που κατέθεταν την αίτησή τους, είχε ως συνέπεια να απορριφθούν πολλοί συνάδελφοι και να βρεθούν στην ανεργία για το έτος 2018- 19 παρόλο που κάποιοι εξ αυτών μπορεί να υπηρετούσαν και 14 χρόνια ως αναπληρωτές.

Το ΑΣΕΠ εξέτασε τις ενστάσεις των απορριφθέντων ατομικά και σύμφωνα με τη νομιμότητα που προβλεπόταν από την προκήρυξη χωρίς να συνυπολογίσει τη συνολική εικόνα  σε σχέση με τις αδυναμίες των κρατικών μηχανισμών Υπουργείου Παιδείας και ΠΔΕ να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη ως προς τον έλεγχο  της διαδικασίας  και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψήφιους. Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε επισημάνει τα παραπάνω μέσω εξώδικης όχλησης προς το Υπουργείο Παιδείας, ΠΔΕ Αττικής και ΑΣΕΠ, όπως θα διαπιστώσετε στο Παράρτημα 2 που σας επισυνάπτουμε.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

________________________________

Η Προτεινόμενη διάταξη ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Προτεινόμενη διάταξη ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

Η παρ. 1β του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 23.8.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Στους εν λόγω πίνακες συμπεριλαμβάνονται και όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης βάσει της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56267/Ε4/5.4.2018 (Β’ 1284) και, αν και πληρούσαν όλα τα ουσιαστικά κριτήρια, δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες κατάταξης για τυπικούς λόγους (μη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων της υπεύθυνης δήλωσης, μη προσκόμιση δικαιολογητικών). Η κατάταξη των εν λόγω υποψηφίων κατά ειδικότητα στους πίνακες θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει των μοριοδοτούμενων ουσιαστικών κριτηρίων (ακαδημαϊκά κριτήρια, προϋπηρεσία, κλπ.) και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Τα λοιπά μη προσκομισθέντα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση (ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό στρατολογίας) θα υποβληθούν από τους υποψηφίους με τα λοιπά δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις) κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Για την παράταση της χρονικής ισχύος των πινάκων και την συμπερίληψη σε αυτούς των αποκλεισθέντων για τυπικούς λόγους υποψηφίων εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

  Δείτε επίσης:

Απορριφθέντες για τα «κουτάκια»: Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας μια φορά τιμωρείται για την ίδια πράξη

Εκπαιδευτικοί και περσινοί Πίνακες: Ακόμα μια χρονιά εκτός με το έτσι θέλω; 

Παλιοί Πίνακες: «Παράνομη και αντισυνταγματική η χρήση τους»

________________________________

  Το Εξώδικο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών μας του Συλλόγου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), που εδρεύει στην Αθήνα, ως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ: 

 1. Περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής.
 1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως νόμιμα εκπροσωπείται.
 1. ΑΣΕΠ, ως νόμιμα εκπροσωπείται.
 1. Με την με αριθ. 65475/ Δ3 ΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/21-4-2017/τ. Β έλαβε χώρα η πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υπο- στήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Κατά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων για τον κλάδο ΔΕ1 ΕΒΠ όσον αφορά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής παρατηρήθηκε το πρωτοφανές στα χρονικά φαινόμενο σχεδόν 1 στους 5 συμμετέχοντες μέλη του σωματείου μας και φέροντες την ιδιότητα του ΕΒΠ να έχουν απορριφθεί με κύριο λόγο απόρριψης την δήθεν ελλιπή συμπλήρωση της αίτησης.

Τούτο οφείλεται πρωτίστως, και ιδίως τούτο ενδεικνύεται λόγω του όγκου των απορριφθέντων, σε καταστρατήγηση και στρέβλωση των διαδικασιών που τήρησαν ή παρέλειψαν αντίστοιχα τα αρμόδια όργανα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής κατά την εφαρμογή της ως άνω ΥΑ.

Ειδικότερα, με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ως σωματείου αλλά και ιδίως για λογαριασμό των μελών μας, επαγόμεθα τα ακόλουθα νόμιμα βάσιμα και αληθή ζητώντας  από έκαστο όργανο στο οποίο απευθύνεται η παρούσα τη διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης καθ’ ύλην αρμοδιότητας του επί τω τέλει όπως αποκατασταθεί εν τη γενέσει της η τρωθείσα νομιμότητα όσον αφορά στον παράνομο – παράτυπο και πάντως κατά καταστρατήγηση κειμένων διατάξεων (βλ. αναλυτικά κατωτέρω) αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες μελών μας, αφετέρου όπως εν πάσει περιπτώσει ληφθούν σοβαρά υπόψιν όσα αναφέρουμε για το μέλλον και ιδίως προς αποφυγή επανάληψης αναλόγων τραγικών καταστάσεων, εκ τρίτου δε όπως αναζητηθούν τυχόν ευθύνες.

 1. Τα αρμόδια όργανα της οικείας περιφερειακής δ.νσης όχι μόνο δεν δέχθηκαν αντίθετα προς άλλες περιφερειακές δ/νσεις – γεγονός που δημιουργεί de facto συνθήκες αναξιοκρατίας, ανισότητας και παράβασης κάθε έννοιας ενότητας της δημόσιας διοίκησης – τις αιτήσεις των συναδέλφων με αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου κατάθεση, αλλά μόνο μέσω ΕΛΤΑ, αλλά και όταν υποψήφιος τις, προσερχόταν για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι υπάλληλοι δεν δεχόταν να εξυπηρετήσουν τον υποψήφιο κατά παράβαση κάθε έννοιας χρηστής Διοίκησης αλλά και κατά παράβαση των σαφών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σημειώνουμε μετ’ επιτάσεως ότι δε δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης σχετικά με τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης ούτε από την εγκύκλιο πρόσληψης, ούτε από την ΠΔΕ Αττικής, με τα φετινά τραγικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά ότι βάσει του άρθρου 107 Ν. 35258/2017 η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά και ότι όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του, η υπηρεσία οφείλει να τα αναζητήσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν μάλιστα βάσει νόμου τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του.

 1. Επισημαίνουμε επίσης ότι η αιτιολογία των απορρίψεων των υποψηφίων είναι τόσο γενικόλογη που καθίσταται αδύνατη για τον υποψήφιο η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματός μου σε υποβολή ένστασης για το ΑΣΕΠ κατά παράβαση του άρθρου 10 του Συντάγματος.

Τούτο επιβαρύνθηκε από την καταγγελθείσα εις υμάς από συναδέλφους μέλη μας παράνομη κατά παράβαση του άρθρου 5 ΚΔΔσίας άρνηση υπαλλήλων της πρώτης των καθού η παρούσα να χορηγήσει πρόσβαση στον οικείο φάκελο αιτούντος υποψηφίου για να αντιληφθεί ο διοικούμενος τον πραγματικό λόγο απόρριψής του, και δη αντίθετα προς την πρακτική του ίδιου του ΑΣΕΠ σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

 1. Σημειωτέον ότι ειδικά το έντυπο αίτησης που χορηγήθηκε από την πρώτη των καθού διαφοροποιείται οφθαλμοφανώς σε ορισμένα σημεία από το πρότυπο της ΥΑ κάτι που φαλκιδεύει επίσης την ισότητα συμμετοχής έναντι άλλων περιφερειακών δ/νσεων. Είναι δυστυχώς η δεύτερη συναπτή χρονιά που ως σύλλογος επισημαίνουμε σοβαρές παραλείψεις ειδικά σε σχέση με την ΠΔΕ Αττικής.
 1. Η δε γενικόλογη κατά τα ανωτέρω απόρριψη υποψηφίων για λόγους μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης υποκρύπτει στις πλείστες όσες των περιπτώσεων συνάδελφους που από επουσιώδη παραδρομή λόγω του ότι αφενός δεν υπήρχε δυνατότητα διευκρινίσεων αφετέρου για πρώτη φορά συμπλήρωναν την αίτηση, δεν τίκαραν ένα τετραγωνίδιο, ιδίως στην τελευταία σελίδα της αίτησης. Συναφώς οφείλετε να συνεκτιμήσετε τα κάτωθι που δεν αποτελούν ευχολόγιο αλλά δεσμευτικές διατάξεις υπέρτερης ισχύος αμέσου εφαρμογής.

Η αρχή της αναλογικότητας, απορρέουσα από την έννοια και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, καθιερώνεται ήδη ρητώς από το Σύνταγμα (άρθρ. 25 παρ. 1) και συγκαταλέγεται, κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι επιβαλλόμενοι από τον κοινό νομοθέτη και τη διοίκηση περιορισμοί εις την άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόμου επιδιωκόμενο σκοπό. Ένα μέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόμου ως τρόπος εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της υπηρεσίας, τότε μόνον αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού ή όταν οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Εν όψει της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, οι επιβαλλόμενοι από το νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκομένου από αυτού σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν. Όσο πιο έντονος είναι ο εισαγόμενος με τη νομοθετική ρύθμιση περιορισμός στη σφαίρα ατομικού δικαιώματος, και ειδικότερα, προκειμένου περί της επαγγελματικής ελευθερίας, όταν αυτός αφορά, σε επιβολή εξ αντικειμένου περιορισμών στην ισότιμη πρόσβαση – άσκηση ενός επαγγέλματος σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, δηλαδή τις τασσόμενες από το νόμο υποκειμενικές προϋποθέσεις για το επάγγελμα τούτο, τόσο περισσότερο επιβάλλεται από την εκτεθείσα αρχή να είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη η αναγκαιότητα ενός τέτοιου περιορισμού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νόμο σκοπού. Αυτός ο σκοπός εξάλλου πρέπει να είναι κατά κοινή αντίληψη εξαιρετικός, ώστε να μπορεί, από απόψεως αναλογίας μέσου προς σκοπό, να δικαιολογήσει την επιβολή ενός τέτοιου περιορισμού.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Εξάλλου η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το άρθρο 4§1 του Συντάγματος, αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος δεσμεύει άπαντα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας (ενδεικτικά ΣτΕ 2717/1988, ΣτΕ 157/1989 και Ολομ. Α.Π. 3/1997, 7/1993, 12/1992, 6/1992 κλπ). Κατά τον έλεγχο δε αυτόν που είναι έλεγχος ορίων και όχι των κατ’ αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, γίνεται αποδεκτό ότι ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση μπορεί βεβαίως να ρυθμίσει με ενιαίο διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες πραγματικές ή προσωπικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματίες ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται με κάθε μία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές και οι οποίες περαιτέρω, στηρίζονται σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το αντικείμενο της κατά περίπτωση & ad hoc ρύθμισης. Κατά την επιλογή όμως των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την προδήλως άνιση μεταχείριση, είτε με την μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή της επιβολής μιας αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή της αφαίρεσης δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή παρέχονται από προϋφιστάμενο ή συγχρόνως τιθέμενο γενικότερο κανόνα, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα κριτήρια μεταξύ τους.

Επιπρόσθετα, η συνταγματική αρχή της ισότητας στις ειδικότερες εκφάνσεις αυτής επιβάλλει την ομοειδή μεταχείριση ομοειδών περιπτώσεων και την κατά το λόγο εκάστου υπαλλήλου αξιοκρατική υπηρεσιακή του εξέλιξη (αξιοκρατία στη σταδιοδρομία, βλ. ενδεικτικά ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 2786/1984, 3722/2000, 2717/2003, ΔΕΑ 480/1990). Η ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες συνιστά κατά μία άποψη ειδική πλευρά της αρχής της ισότητας, ενώ κατά άλλη η ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις πηγάζει από την αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας που συνάγεται ερμηνευτικά από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η νομολογία όσο και η θεωρία αναγνωρίζουν παγίως αυξημένη συνταγματική ισχύ στην αρχή της αξιοκρατίας υπό την ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος σταδιοδρομίας του υπαλλήλου με βάση κριτήρια αντικειμενικά, πρόσφορα και συναπτόμενα προς την ικανότητα του. Αναγνωρίζεται δηλαδή ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα και σκοπός είναι η εξυπηρέτηση όχι μόνο του ατομικού συμφέροντος του υπαλλήλου αλλά και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος υπό την έννοια της επιλογής των αξιότερων και καταλληλότερων για τη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών.

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου ρητώς αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει την πραγμάτωση της αξιοκρατίας καθώς δεν προστατεύει απλώς τυπικά το δικαίωμα στην ισότιμη μεταχείριση, αλλά επιβάλλει δεσμευτικά και τη δημιουργία συνθηκών που θα προάγουν την ισότητα ευκαιριών για κάθε έλληνα πολίτη και υπάλληλο.

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής Διοίκησης, τα διοικητικά όργανα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το περί Δικαίου αίσθημα που επικρατεί, ώστε κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή τους στις κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις που επικρατούν (πρβλ. Διοικ.Εφ.Αθ. 4627/1997, ΕΔ.Κ.Α. 1998 σελ. 645). Με βάση την αρχή της χρηστής Διοίκησης δηλαδή η ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου πρέπει να γίνεται όχι φορμαλιστικά και με τυπολατρεία αλλά με χρηστότητα και επιείκεια, διασφαλίζοντας πάνω από όλα την πραγμάτωση της αρχής της αξιοκρατίας και της ισότητας και την ανθρώπινη διάσταση του κοινωνικού κράτους δικαίου κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

Τέλος τα διοικητικά όργανα πρέπει ενεργούν ενιαία κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πράξεις τους και η εν γένει συμπεριφορά τους  να μην αντιφάσκουν μεταξύ τους (non venire contra factum proprium) πολλώ μάλλον όταν θίγονται από αυτές ατομικά δικαιώματα διοικουμένων.

Συνεπώς κατ’ εφαρμογή των ως άνω αρχών οφείλετε να καλέσετε κατά περίπτωση να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι μια επουσιώδη έλλειψη λόγω και του γεγονότος ότι για πρώτη φορά έλαβε χώρα η διαδικασία και δη με τις ήδη αναφερθείσες παραλείψεις από πλευράς της Διοίκησης.

Ειδάλλως παραβιάζονται άπασες οι ως άνω αρχές αλλά και ιδίως η αρχή της ισότητας έναντι άλλων δ/νσεων που δέχονταν αυτοπρόσωπη κατάθεση αιτήσεων, η αρχή της αναλογικότητας, της ενότητας της δημόσιας διοίκησης και της χρηστότητας που πρέπει να διαπνέει τη δράση της τελευταίας, καθόσον διαχειρίζεσθε ανθρώπινες ζωές και οικογένειες.

 1. Κρισιμότερο όλων είναι ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις όλοι όσοι συμμετείχαν απασχολούνται όλα τα προηγούμενα έτη στην ειδική αγωγή και από το σύνολο των υπαρχόντων δικαιολογητικών αλλά και από τους οικείους μέχρι πέρυσι πίνακες και καταστάσεις προκύπτει ότι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν τα αναγκαία κριτήρια, οπότε οιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά παντελώς φορμαλιστική και τυπολατρική ερμηνεία και έρχεται σε προφανή αντίθεση στην ουσιαστική πραγμάτωση της αρχής της αξιοκρατίας και την ανθρώπινη διάσταση του κοινωνικού κράτους δικαίου κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος (πρβλ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Υπόθεση Κούτρας κατά Ελλάδος).

Η αρχή της χρηστής Διοίκησης δεσμεύει τη Διοίκηση να αντιμετωπίζει με επιείκεια τον διοικούμενο και τελικώς να δρα υπέρ του, ιδίως όταν η βούλησή του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του, είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Η απόρριψη υποψηφίων για εντελώς τυπικούς  λόγους, παρά το γεγονός ότι από τα στοιχεία της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά, κύρια ή πρόσθετα προσόντα, όπως ασφαλώς συμβαίνει εν προκειμένω, παραβιάζει τις ως άνω συνταγματικές διατάξεις καθώς συνεπάγεται την επιλογή όχι των ικανότερων υποψηφίων (τυπολατρεία – πρβλ. Ε.Δ.Δ.Α. Υπόθεση Κούτρας κατά Ελλάδος). Επιπλέον, η άνευ ετέρου απόρριψη υποψηφίων για εντελώς τυπικούς λόγους παραβιάζει και την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, και, κατ’ επέκταση, την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου καθώς το αποτέλεσμα του άνευ ετέρου αποκλεισμού από την διαδικασία σύνταξης των οριστικών πινάκων είναι προδήλως δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των υποψηφίων στην σχετική διαδικασία, με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, κατά τον λόγο της αξίας εκάστου, όντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο αντίθετο και προς το αίσθημα δικαίου που επικρατεί.

Και ναι μεν η «ταχύτητα», η «τάξη» , η «επιμέλεια του υποψηφίου» και η τήρηση ίσων μέτρων κατά την κρίση των υποψηφίων αποτελούν πράγματι «αγαθά» άξια προστασίας, η προστασία, όμως, αυτή δεν μπορεί να εξικνείται μέχρι του σημείου  τα αρμόδια διοικητικά όργανα να ξεπερνούν έναντι της «επιμέλειας»  την ουσία της αποστολής τους, τη διασφάλιση, δηλαδή, της αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στη Δημόσια Διοίκηση, πολλώ μάλλον όταν ο διοικούμενος – υποψήφιος κατέχει πράγματι το  επίμαχο προσόν, κάτι που εν προκειμένω προκύπτει τόσο από το σώμα της αίτησης όσο και από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ή μπορεί εν πάσει περιπτώσει να το συμπληρώσει αν του δοθεί αυτή η  ευκαιρία.

 1. Πρέπει να επισημανθεί δε ότι ως προαναφέραμε ουδόλως δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες για το πώς έπρεπε έκαστος υποψήφιος να συμπληρώσει το οικείο τετραγωνίδιο όταν υπήρχαν απορίες από συναδέλφους.
 1. Επειδή σε κάθε περίπτωση όπως έχει κριθεί και  νομολογιακά (βλ. ενδεικτικά την υπ’ αρ. 2079/2002 ΔΕφΑθ), η αρχή της χρηστής διοίκησης επιτάσσει την κάλυψη της μη  επαρκούς κατά τη Διοίκηση συμπλήρωσης του οικείου τετραγώνου και τη θεραπεία της σχετικής παραλείψεως, καθώς η εν λόγω αρχή δεσμεύει τη Διοίκηση να αντιμετωπίζει με επιείκεια τον διοικούμενο και τελικώς να δρα υπέρ του, ιδίως όταν η βούλησή του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του, είναι σαφής και  αδιαμφισβήτητη.

Οφείλετε λοιπόν όχι να απορρίψετε άνευ ετέρου τους υποψηφίους που έχουν παραλείψει από επουσιώδη παραδρομή να τικάρουν ένα τετραγωνίδιο αλλά να καλέσετε κατά χρηστή διοίκηση να διευκρινίσουν οι υποψήφιοι το επίμαχο προσόν αν θεωρείτε ότι υπάρχει αμφιβολία.

 1. Τούτο πρέπει να ισχύει και για τις περιπτώσεις που υπάρχει εσφαλμένη μοριοδότηση εμπειρίας – προϋπηρεσίας ή πτυχίων.
 1. Η υποχρέωση μη απόρριψης ισχύει με βάση τα ανωτέρω πολλώ μάλλον ειδικά για ένα επίμαχο τετραγωνιδιο αναφερόταν σε εφαρμογή διάταξης νόμου που ούτως ή άλλως μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι γνωστή σε κάθε πολίτη –πάγια νομολογία ΣτΕ-, και συγκεκριμένα αναφερόμεθα στην φράση περί του ότι: Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία αναπληρωτή εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου ή αν παραιτηθώ μετά την ανάληψη υπηρεσίας, διαγράφομαι από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος, κάτι που προκύπτει ότι γνωρίζουν όλοι οι υποψήφιοι εφόσον η φράση επαναλαμβάνει ο,τι ακριβώς ισχύει ως νόμος συνεπώς η σήμανση [χ] στο τετραγωνίδιο ή μη δεν μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην εγκυρότητα της αίτησης, πέραν λόγων προφανούς παραβίασης κάθε έννοιας αναλογικότητας ειδικά γιατί η σήμανση ακριβώς περιττεύει λόγω δημοσίευσης στο ΦΕΚ της αντίστοιχης διάταξης.
 1. Εξάλλου τονίζουμε εμφατικά ότι δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω ο ν. 2190/1994, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα που απαγορεύει πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στο ΑΣΕΠ να ζητά διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις από τους υποψηφίους για τους διαγωνισμούς που προκηρύττει όμως το ίδιο.
 1. Συναφώς επικαλούμεθα και ζητούμε την αποδοχή της παρούσας με συνεκτίμηση από ους η παρούσα απευθύνεται των δεδικασμένων – νομολογίας του ΣτΕ στα συναφή ζητήματα:

-απόφαση 4478/2014 του ΣτΕ βάσει της οποίας η παράλειψη υποψηφίου να συνυποβάλει «υπεύθυνη δήλωση» ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμα, δεν δύναται να έχει, υπό συνθήκες, εκτιμώμενες στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης, άνευ ετέρου, ως συνέπεια την απόρριψη της υποψηφιότητάς της, αν πράγματι στο πρόσωπό του υποψηφίου δεν συντρέχει το κώλυμα αυτό.

– απόφαση 72/2013 ΣτΕ βάσει της οποίας δεν αποκλείεται να λαμβάνονται υπόψη τα ορθά δεδομένα, αντί των ανακριβώς καταχωρηθέντων στα οικεία τετραγωνίδια και κωδικούς της αίτησης του υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από πιστοποιητικά και δικαιολογητικά υποβαλλόμενα καθ’ υπέρβαση της οριζόμενης προθεσμίας, εφόσον η εσφαλμένη καταχώρησή τους οφείλεται σε σφάλμα διοικητικού οργάνου.

– απόφαση 2048/2010 ΣτΕ στην οποία κρίθηκε περίπτωση υποψήφιου που στην αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό παρέλειψε να συμπληρώσει το τετραγωνίδιο εκείνο που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών του. Αυτό οφείλεται σε προφανή παραδρομή, δεδομένου ότι ο ίδιος δήλωσε στοιχεία που προϋποθέτουν την κτήση του απαιτούμενου πτυχίου και από τα οποία ευχερώς συνάγεται η κατοχή αυτού εκ μέρους του, όπως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η αιτιολογία αποκλεισμού του εφεσίβλητου από τη διαδικασία πληρώσεως της επίδικης θέσεως κρίθηκε μη νόμιμη.

– απόφαση 1628/2009 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) με την οποία κρίθηκε ότι η μη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου με τον κωδικό 99 περί ανυπαρξίας του σχετικού κωλύματος δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου, εάν φυσικά πράγματι δεν υφίσταται το ως άνω κώλυμα.

 1. Το ΥΠΕΠΘ καθ’ ύλην αρμόδιο για την έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών , ΕΕΠ, ΕΒΠ δεν έχει εφαρμόσει ακόμα κατά κατάφωρη παραβίαση ισότητας πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση για τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ το σύστημα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης μέσω του ΟΠΣΥΔ παρόλο που δύο χρόνια πριν είχε δεσμευτεί για αυτό και το είχε μάλιστα αναγγείλει και στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του οποίου είμαστε μέλη αλλά και στην ειδική επιτροπή του Υπουργείου για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

Είναι δεδομένο ότι αν είχε συμβεί το παραπάνω δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει λάθος στο τσεκάρισμα κάποιων από τα τετραγωνίδια, δεδομένου ότι ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να προβεί στην ολοκλήρωση

– τελική υποβολή της αίτησης του αν δεν είχαν συμπληρωθεί όλα τα πεδία.

Τέλος αλλ’ ουκ ύστατον επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη και λειτουργία για ΕΕΠ και ΕΒΠ κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διασφαλίζει συνθήκες αξιοκρατίας για όλους τους υποψηφίους κι όχι τον κατακερματισμό τους σε κάθε ΠΔΕ, η οποία επέλεξε κατά το δοκούν εν πολλοίς με κριτήρια διακριτά / τοπικά τον τρόπο κατάθεσης της αίτησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ 

ΝΑ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

  Δείτε επίσης:

Απορριφθέντες για τα «κουτάκια»: Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας μια φορά τιμωρείται για την ίδια πράξη

Εκπαιδευτικοί και περσινοί Πίνακες: Ακόμα μια χρονιά εκτός με το έτσι θέλω; 

Παλιοί Πίνακες: «Παράνομη και αντισυνταγματική η χρήση τους»

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση