Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπόμνημα Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών: Αναγκαίες Βελτιώσεις επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπόμνημα Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών: Αναγκαίες Βελτιώσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.

Υπόμνημα Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

ΘΕΜΑ: Αναγκαίες Βελτιώσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
Πληροφορική και Σχολική Εκπαίδευση:

Πληροφορική, η επιστήμη που από το 2016 ο Πρόεδρος Barack Obama δήλωνε “ότι είναι επιτακτικό να επενδύσουμε πάνω της για να χτίσουμε το μέλλον μας και να βασίσουμε τη πρόοδο μας προσφέροντας την σε κάθε μαθητή1 και αυτή στην οποία ο κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής στο ΜΙΤ, εν έτη 2019 θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να διδάσκεται από τα πρώτα σχολικά χρόνια2 δηλώνοντας ότι “Πρέπει να ξέρεις τις διεργασίες που γίνονται και πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι.

Αλλιώς δεν μπορείς να θεωρείσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος και να είσαι υπεύθυνος πολίτης σήμερα”3.  Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Obama, μένοντας πιστός στις δεσμεύσεις του, προχώρησε στην υλοποίηση του project “Computer Science for All”, ένα έργο με στόχο την ενσωμάτωση του μαθήματος Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, θέτοντάς τον ως ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας στόχο και αναγνωρίζοντας τις ψηφιακές δεξιότητες ως “βασικές”, όπως η ανάγνωση και η γραφή, και καθοριστικές για το οικονομικό και εργασιακό μέλλον του κάθε παιδιού4.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της διδασκαλίας της Πληροφορικής και της υπολογιστικής σκέψης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επίλυσης προβλήματος, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας από τους μαθητές, για πρώτη φορά ενσωμάτωσε στο Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA 2021) την αξιολόγηση της υπολογιστικής σκέψης καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι χώρες ενσωματώνουν την επιστήμη της Πληροφορικής στα προγράμματα σπουδών τους τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης5.

Μάλιστα, προχώρησε και στη δημιουργία ξεχωριστού Πλαισίου Αναφοράς για την προώθηση της ενσωμάτωσης της Επιστήμης της Πληροφορικής στα σχολεία6. Αριθμός Μαθητών, Επίδοση και Σχολική Εκπαίδευση:

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των ερευνών του Ο.Ο.Σ.Α., ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη είναι 21 στην πρωτοβάθμια και 23 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ ο μέσος όρος μαθητών ανά εκπαιδευτικό είναι 15 και 16 στις αντίστοιχες βαθμίδες7.

Οι επιδόσεις, δε, των Ελλήνων μαθητών στην Ανάγνωση, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες είναι πολύ χαμηλές, κατέχοντας την 6η, 7η και 7η αντίστοιχα θέση χαμηλότερης επίδοσης από τις υπόλοιπες χώρες8.

Τι γίνεται, λοιπόν, στην Ελλάδα;

Η επιστήμη της πληροφορικής, σήμερα περισσότερο από ποτέ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με την πανδημία, προέβαλλε ως αναγκαιότητα, μια αναγκαιότητα στην οποία έπρεπε να βασιστεί η εκπαιδευτική (εξ αποστάσεως διδασκαλία), η εργασιακή (τηλεργασία), η κοινωνική (κύριο μέσο επικοινωνίας), η οικονομική και σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής στη χώρα μας. Υπό τις συνθήκες, μάλιστα, αυτές, η κα. Κεραμέως, ως Υπουργός Παιδείας, προχώρησε στην κατάθεση νομοσχεδίου για την Παιδεία, ενός νομοσχεδίου στην παρουσίαση του οποίου τονίζεται ως μια από τις καινοτομίες του η ιδιαίτερη  έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων τεχνολογίας από τους μαθητές και η αναπροσαρμογή στην κατανομή των ωρολογίων προγραμμάτων, ενισχύοντας εκτός των άλλων και την Πληροφορική τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση9.

Φυσικά, η ενίσχυση αυτή της Πληροφορικής, ευθυγραμμίζεται τόσο με τις δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, στην ομιλία του στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, που δήλωνε ότι στόχος του είναι “η επένδυση σε τεχνολογίες του μέλλοντος” και η “Σύγχρονη Παιδεία” καθώς χωρίς αυτή “ανάπτυξη δεν νοείται”10 όσο και με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία στην παρουσίαση του οποίου η έμφαση στις ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων δηλώνεται ως επιτακτική,  αναγνωρίζοντας ως μεγαλύτερη παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος το χάσμα μεταξύ αυτού που παράγεται ως εκπαιδευτική διαδικασία και αυτού που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας11.

Ευθυγραμμισμένοι προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, της υπολογιστικής σκέψης και της Πληροφορικής Παιδείας των μαθητών, ιδίως στις συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε παγκοσμίως και σχετικά με το εν θέματι σχέδιο νόμου που συζητείται στην Επιτροπή σας, παρακαλούμε όπως υποστηρίξετε τις ακόλουθες, σημαντικές, βελτιώσεις που ζητούμε να επέλθουν:

 1. Αύξηση των ωρών του μαθήματος ΤΠΕ σε 2ωρο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού με αποκλειστική ανάθεση του μαθήματος σε Πληροφορικούς (Άρθρο 03).
 2. Ανάθεση του 4ου Βασικού Θεματικού Κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής κατά προτεραιότητα και σε αποκλειστικότητα τις θεματικές ενότητες Ρομποτική, Stem και Νέες Τεχνολογίες (Άρθρο 01).
 3. Σύσταση οργανικών θέσεων Πληροφορικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής, και το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Πληροφορικής, πόσο μάλλον και μετά την ανάγκη υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από Πληροφορικούς.
 4. Έμπρακτη ενίσχυση της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφού αναφέρεται και ως μία από τις τρείς μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου η ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας με ενίσχυση της Πληροφορικής με:
  • 2ώρα μαθήματα σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου (Άρθρα 04)
  • επαναφορά του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α Λυκείου από Επιλογής σε Γενικής Παιδείας (Άρθρο 06)
  • μετατροπή του μαθήματος Γενικής Παιδείας της Β Λυκείου «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών», σε δίωρο (Άρθρο 06)
 5. Υιοθέτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εντός του ωρολογίου προγράμματος του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο με στόχο την εκμάθηση και πιστοποίηση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων από όλους τους μαθητές (Προεκλογική Δέσμευση – Άρθρο 04).
 6. Αλλαγή της κατανομής των σχολών στα πεδία ή ύπαρξη σχολών σε 2 πεδία έτσι ώστε να εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής και όχι της Χημείας στη Γ Λυκείου οι μαθητές που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις Σχολές Πληροφορικής (Πανεπιστημιακές – Πολυτεχνικές) καθώς και σε αυτές με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Άρθρο 07).
 7. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους 18 που είναι ο μέσος όρος των αριθμών για μαθητές ανά τάξη και για μαθητές ανά εκπαιδευτικό και για τις 2 βαθμίδες σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΟΣΑ (Άρθρο 49).
 8. Επαναφορά υπεύθυνου εργαστηριού Πληροφορικής με μείωση ωραρίου 3 ωρών και αναγνώριση της προσφοράς των πληροφορικών στη συντήρηση υπολογιστών (υπεύθυνοι εργαστηρίου) και στην εν γένει πληροφοριακή υποστήριξη των σχολείων.
 9. Δημιουργία εργαστηρίων πληροφορικής σε όσα σχολεία δε διαθέτουν.
 10. Ανανέωση του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις μας, που είναι προϊόν συλλογικής εργασίας ομάδας επιστημόνων – εκπαιδευτικών, καθώς και πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας τα τελευταία χρόνια.

Με εκτίμηση,

για το ΔΣ του Π.Σ.Α.Π.

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΕΝΕΛΕΑ για νομοσχέδιο: Σύμβουλος Σχολικής Ζωής-Ψυχολόγοι και Κ.Λ. στα σχολεία-Κοινωνιολογία στις Πανελλαδικές
Κεραμέως για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: “Ξεκινάει το επόμενο διάστημα η διαδικασία σύνταξης πλαισίου”
Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων: Διατίθενται 46.000.000 ευρώ-Τι είπε η Ν. Κεραμέως στη Βουλή
Κοινωνιολογία-Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστολή ΠΕΕΚΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στα κόμματα

__________________

Υπόμνημα Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών
Παραπομπές:

1:  Άρθρο του 2017 στο Kazeet “Why Computer Science Matters More Than Ever  – https://www.kajeet.net/extracurricular/why-computer-science-matters-more-than-ever

2: Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, καθηγητή του MIT, στη Lifo –https://www.lifo.gr/articles/tech-sciences_articles/234897/konstantinos-daskalakis-kai-na-mas-xarizan-olo-to-xreos-ayrio-i-xora-den-tha-sozotan

3: Ομιλία του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη στο Ίδρυμα Ευγενίδου – https://www.protagon.gr/epikairotita/kwnstantinos-daskalakis-prepei-na-bei-to-mathima-tis-pliroforikis-sto-dimotiko-44341978669

4: Η σελίδα στο Λευκό Οίκο του project “Computer Science For All” – https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all

5: Άρθρο του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες του Σήμερα με τίτλο: “Computer Science and PISA 2021” – https://oecdedutoday.com/computer-science-and-pisa-2021/

6: Πλαίσιο Αναφοράς της PISA για την Πληροφορική στο Σχολείο “PISA 2021 ICT FRAMEWORK – https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-framework.pdf

7: Δείκτες του Ο.Ο.Σ.Α. για τον αριθμό μαθητών ανά εκπαιδευτικό και τάξη – https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a1ef3bfe-en/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2Fa1ef3bfe-en&fbclid=IwAR2GmqdO9MsswzNlnykJGdDeHCBRTUQQCkjy9A3nA7E3PncsSvgnuLbVKu4

8: Δεδομένα του O.O.Σ.Α. σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην Ανάγνωση – Μαθηματικά – Φυσικές Επιστήμες (PISA)  – https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm#indicator-chart

9: Παρουσίαση Συνέντευξης Τύπου Υπουργείου Παιδείας – Αναβάθμιση του Σχολείου – https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/parousiasikerameos.pdf

10: Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ – https://www.insider.gr/eidiseis/politiki/121026/olokliri-i-omilia-mitsotaki-sto-bellideio

11: Παρουσίαση του Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία – https://www.youtube.com/watch?v=PtxTIuJFsK8

 

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση