Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποστήριξη επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων ΥΠΑΙΘ: Ανάθεση στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποστήριξη επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων ΥΠΑΙΘ: Ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)–”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας.

Υποστήριξη επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)–”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” ανέθεσε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. 172281/Α7/18-12-2020 απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως την υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα για το 2021- 2022.

Η υποστήριξη αφορά στην ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών και εξοπλισμού στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα
 1. Υποστήριξη της εγκατάστασης και λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων
 2. Κεντρική μισθοδοσία ΥΠΑΙΘ μέσω συστήματος «ΔΙΑΣ»
 3. Υλοποίηση νέων λειτουργιών και υποστήριξη της λειτουργίας του ΟΠΣ της ΔΙΠΟΔΕ
 4. Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
 5. ΟΠΣΥΔ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 6. Πληροφοριακό Σύστημα myschool
 7. Συντονισμός έργων Υποστήριξης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2021-2022
 8. Συστήματα Πληρωμών-Δαπανών και Ενημέρωσης Μεταφορών Πιστώσεων
 9. Αποθετήρια και Εθνικός Συσσωρευτής Φωτόδεντρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Πλατφόρμα moocs, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: Συντήρηση, Ενημέρωση και υποστήριξη της λειτουργίας τους
 10. Έλεγχος ασφάλειας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων ΥΠΑΙΘ
 11. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: Συντήρηση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας της

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ποσό ύψους 2.600.000,00€ και θα χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 25% του ποσού της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι 650.000,00€. Θα ακολουθήσει συμπληρωματική Υ.Α., μόλις καθοριστεί το ακριβές ποσό του προϋπολογιστικού κόστους του Έργου.

Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου κάποιου Υποέργου, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το κόστος μπορεί να τροποποιηθεί αντίστοιχα.

Δείτε επίσης

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπ/σης: Με διατάξεις για Υπηρ. Συμβούλια, αποφ. κολεγίων, ψηφιακή μέριμνα κ.α
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών-Χριστούγεννα: Η ΔΟΕ ζητά από το Υπ. Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες
Σύλλογος Αλέξανδρος Δελμούζος: Σε κίνδυνο προσωπικό και μαθητές των Ειδικών σχολείων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση