Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Απριλίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐21 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30,000.00) σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Χορηγία

Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 2η/10‐03‐2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα χορηγηθούν οι παρακάτω υποτροφίες (σε φοιτητές Μεταπτυχιακών – 2ου κύκλου σπουδών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – 3ου κύκλου σπουδών).

Τμήματα

Για το Τμήμα Βιολογίας: 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €3,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Φυσικής : 1 υποτροφία συνολικού ποσού €5,000.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή 2ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,750.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις): 1 υποτροφία συνολικού ποσού €3,500.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών και 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Χημείας: 4 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (katerina.tsalimi@uoc.gr), μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο (μέχρι και την 20ή Απριλίου 2021) τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (πρότυπο επισυνάπτεται).

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφο πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

5. Βιογραφικό σημείωμα με τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

6. Δύο συστατικές επιστολές.

7. Βραβεύσεις / διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

8. Τεκμηρίωση της συνάφειας της έρευνάς τους με τους στόχους της υποτροφίας (σχετιζόμενη με την ενέργεια και το περιβάλλον). Το κείμενο της τεκμηρίωσης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

9. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (πρότυπο επισυνάπτεται).

10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Περαιτέρω πληροφορίες

Για διευκρινήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω email: katerina.tsalimi@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr ή στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Υποτροφίες ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 2021- 2022: Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Μαρτίου 
Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής: Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στο ΑΠΘ
ΕΑΠ: 8 Προπτυχιακά-43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών-367 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το 2021-22
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση