Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 10 Δ/νσεις Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 10 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης

Νομός Φθιώτιδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ & υποβολή ενστάσεων επί των πινάκων – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δείτε την ανακοινοποίηση στο ορθό εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 50/1996, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π. , ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ ΈΩΣ 26/06/2020 ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: mail@dide.fth.sch.gr.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Δείτε εδώ

_____________________

Νομός Εύβοιας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Η Δ/νση ΠΕ Εύβοιας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των νεοδιόριστων ΕΕΠ/ΕΒΠ. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση ΠΕ Εύβοιας μέχρι και την Παρασκευή 26-06-2020.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ καλούνται να υποβάλουν Δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτησή στη ΔΠΕ Εύβοιας από 23-06-2020 έως και 26-06-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.eyv.sch.gr.

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Δήλωση για οριστική τοποθέτηση μόνιμων μελών ΕΕΠ & Οργανικά κενά  – Προσωρινός Πίνακας μοριοδότησης

Υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης έως την Παρασκευή 26-06-2020, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με email:mail@dide.eyv.sch.gr

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση έως την Παρασκευή 26-06-2020 στη , στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με email:mail@dide.eyv.sch.gr

Δείτε εδώ

_____________________

Νομός Βοιωτίας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Νεοδιόριστων ΕΕΠ & ΕΒΠ – πίνακας οργανικών κενών

Δείτε εδώ

_____________________

Νομός Φωκίδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) – Ενημερωθείτε από την 6η/09-06/2020 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας – Δείτε εδώ

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Αναμένεται ανακοίνωση εδώ

_____________________

Νομός Ευρυτανίας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με συνολικά μόρια υποψηφίων

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων του πίνακα και δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης: από Τρίτη 23.06.2020 έως και Παρασκευή 26.06.2020.

Οι δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης θα υποβληθούν απευθείας στη ΔΙΠΕ Ευρυτανίας.

Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Αναμένεται ανακοίνωση εδώ

 Δείτε επίσης

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Στερεάς για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων-Πλατφόρμα για μόρια προϋπηρεσιών
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 16.06.2020: Εξέταση προϋπηρεσιών-αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών
Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο

Δείτε ακόμη

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020: Oριστικές τοποθετήσεις-προϋπηρεσίες-άδειες άσκησης έργου
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης-12.06.2020: Ενημέρωση αιρετών
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΔΕ Αττικής για την οριστική τοποθέτηση των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΠΔΕ ΑΜΘ-Εγγραφο ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πριν φύγετε

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση