Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βια στο σχολείο: 6+1 Θέσεις από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βια στο σχολείο: 6+1 Θέσεις από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)-Διαπαιδαγωγούμε, μορφώνουμε, εκπαιδεύουμε, κοινωνικοποιούμε-Η βία δεν είναι λύση – είναι εχθρός του ανθρώπου.

6 + 1 Θέσεις για τη βία στο σχολείο
Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.)
Οφείλουμε να καταθέσουμε δύο βασικές – κατά τη γνώμη μας – παραδοχές.

α) Οι εκδηλώσεις βίας στους εκπαιδευτικούς θεσμούς έχουν κυρίως εξωσχολικές, κοινωνιολογικοί τύπου, πηγές.  Η σκληρή πανδημία, η παρατεταμένη οικονομική κρίση, τα οξυμμένα και πολλαπλά προβλήματα των οικογενειών, η ανασφάλεια των νέων για το μέλλον τους είναι εστίες επώασης της συμβολικής και πραγματικής βίας.

β) Το σχολείο δεν μπορεί να επιλύσει ολοκληρωτικά τα φαινόμενα βίας που εκδηλώνονται στους κόλπους του. Μπορεί όμως και οφείλει να αμβλύνει τις επιπτώσεις τους και να προάγει μια  κουλτούρα μη χρήσης βίας.

Πρόταγμα μας: Η βία δεν είναι λύση – είναι εχθρός του ανθρώπου.
Προς τούτο προτείνουμε:

1. Αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα βίας πρωτίστως σε συλλογικό επίπεδο (Σύλλογος Διδασκόντων, Καθηγητές του σχετικού Τμήματος κλπ) πάντα με παιδαγωγικό πνεύμα και με βάση τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.

2.  Ενισχύουμε τον παιδαγωγικό μας Λόγο και το ουμανιστικό αξιακό φορτίο του στη διδασκαλία μας και στις σχολικές δραστηριότητες.

Διαπαιδαγωγούμε, μορφώνουμε, εκπαιδεύουμε, κοινωνικοποιούμε.

3. Αφιερώνουμε με συστηματικό τρόπο ένα μέρος της σχολικής λειτουργίας και της διδασκαλίας μας σε ανοιχτό διάλογο με ζητήματα που αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και με «πρώτο λόγο» σε αυτούς /  αυτές.

4. Διατηρούμε όσο το δυνατόν καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία με τους γονείς και συνεργαζόμαστε με τον Σύλλογο Γονέων.

5. Καλλιεργούμε το συναισθηματικό κόσμο των μαθητών και των μαθητριών με τις αξίες της αγάπης και της αλληλεγγύης, της φιλίας και της συνεργατικότητας κλπ.

6. Οι ΕΛΜΕ οργανώνουν τηλεδιασκέψεις και εκδηλώσεις με θέμα τα «φαινόμενα βίας στο σχολείο» σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με τους Διδασκαλικούς Συλλόγους, με σχετικούς με την παιδεία κοινωνικούς και επιστημονικού φορείς, με τα οικεία Πανεπιστήμια, με ειδικούς εισηγητές.

 7. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε «κοινωνικά δηλωμένοι» εχθροί της βίας. Ως παιδαγωγοί ο Λόγος μας είναι σε αρμονία με τις πράξεις μας και την όλη συμπεριφορά μας.

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.)

Δείτε επίσης

Φαινόμενα σχολικής βίας με εμπλεκόμενους μαθητές: Ερώτηση στη Βουλή
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για σχολική βία: Γιατί δεν ενισχύει η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ τη στελέχωση των κλάδων ΕΕΠ
 Εμφυλη βία-ισότητα φύλων: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ

Πριν φύγετε

Εγκύκλιος-Σχολικές δραστηριότητες: Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων
Απόφαση καταγγελίας σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση