Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βιώσιμη Πολιτειότητα: Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βιώσιμη Πολιτειότητα: Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Η δράση διοργανώνεται στις 29.02.2024 – Ανακοίνωση ΙΕΠ

Βιώσιμη Πολιτειότητα

Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «SYNAPSES – ESTABLISHING TEACHER EDUCATION NETWORKS AND COMMUNITIES OF PRACTICE ON TEACHING FOR SUSTAINABILITY CITIZENSHIP»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων με εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με θέματα αειφορίας ή/και ενεργού πολιτειότητας, για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση για τη Βιώσιμη Πολιτειότητα.

Η δράση διοργανώνεται στις 29/02/24 και ώρα 15:00-17:00 για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 17:00-19:00 για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του έργο ΣΥΝΑΨΕΙΣ (“SYNAPSES – Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizenship, Project: 101102346 — SYNAPSES — ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA) το οποίο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμμετέχει ως εταίρος.

Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία Ακαδημίας Εκπαιδευτικών για την προώθηση πράσινων δεξιοτήτων και ειδικότερα την ανάπτυξη της Βιώσιμης Πολιτειότητας (sustainable citizenship). Η δεξιότητα της Βιώσιμης Πολιτειότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναγνώριση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων της, τη δυνατότητα σύνδεσης των τοπικών δράσεων και πρωτοβουλιών με τις παγκόσμιες διαδικασίες και την ικανότητα μετάβασης από την ανάλυση των προβλημάτων στη συστηματική δράση για την κλιματική αλλαγή.

Η Ακαδημία θα προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας στο εξωτερικό (μέσω του Προγράμματος ERASMUS+), επισκέψεων μελέτης σε συνεργαζόμενα σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και δυνατότητες συμμετοχής σε μαθήματα ως παρατηρητές, σε συναντήσεις, συνέδρια και διαγωνισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο υπάρχουν κάτωθι:
https://synapses-academies.eu/

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 21/2/2024 και ώρα 15:00 έως 26/2/2024 και ώρα 13:00 εδώ

Δείτε επίσης

Μαζί για την Εκπαίδευση: Πρόσκληση στα μέλη του Ανοικτού Μητρώου Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ 

θνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών σχεδιάζει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας 

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2024: Τι περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση