Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βιβλία μαθητών μορφής Braille: Οι υπηρεσίες παραγωγής και διανομής ανατίθενται στο ΚΕΑΤ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βιβλία μαθητών μορφής Braille: Οι υπηρεσίες παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων ανατίθενται στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) – Απόφαση του υπηρεσιακού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Χρήστου Κίττα.

Βιβλία μαθητών μορφής Braille

Με την υπ. αριθμ, πρωτ. 63210/Δ3/07-06-2023 Απόφαση του υπηρεσιακού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Χρήστου Κίττα ανατίθενται οι υπηρεσίες παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille, για το σχολικό έτος 2023-24, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Συγκεκριμένα η ανάθεση περιλαμβάνει: α) τις προεκτυπτωτικές εργασίες μετατροπής, β) την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση υλικών (εκτυπωτικό χαρτί, αναλώσιμα εκτύπωσης), γ) την παραγωγή των βιβλίων, δ) την διανομή τους στους δικαιούχους μαθητές.

Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Στα έχοντας υπόψη περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

  • Το άρθρο 23 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.5.2011) που καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, μεταξύ των οποίων είναι και η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές, καθώς και η έκδοση και η διάθεσή τους.
  • Το με αριθμ. πρωτ. 52304/Δ3/10-05-2023 (1739/09-05-2023 έγγραφο του ΚΕΑΤ) με θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2023- 2024 στο ΚΕΑΤ».

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαρούσι, 07/06/2023

Αρ.Πρωτ.: 63210/Δ3

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2023-24».

Αποφασίζουμε:

1. Την ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2023-24 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και συγκεκριμένα: α) τις προεκτυπτωτικές εργασίες μετατροπής, β) την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση υλικών (εκτυπωτικό χαρτί, αναλώσιμα εκτύπωσης), γ) την παραγωγή των βιβλίων, δ) την διανομή τους στους δικαιούχους μαθητές.

2. Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ειδικού Φορέα: 1019-206-0000000, ΑΛΕ: 2310802889) οικονομικού έτους 2023.

3. Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται δυνάμει ειδικού συμφωνητικού σύμπραξης μεταξύ του ΙΤΥΕΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

Δείτε επίσης

Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Θήβας ζωγραφίζουν για τους μικρούς ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας 

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου-Erasmus+: “Δημιουργώντας έναν επιτυχημένο άνθρωπο (Creating a successful person)” 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14.06.2023: Η καμπάνια του Υπουργείου Υγείας 

ΕΝΕΕΓΥΛ Τρικάλων: Τεχνητή Νοημοσύνη και Marketing στα Social Media-Δράση Καινοτομίας & Τεχνολογικής Εξέλιξης στην Ψηφιακή Εποχή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση