Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις ΣΜΕΑΕ – Ενημέρωση και διευκρινίσεις από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ.

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ

Ενημέρωση και διευκρινίσεις από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια, Γ. Μπουλμέτη

Διευκρινίσεις για το ωράριο του ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία Α/θμιας – Β/θμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εκπαίδευσης.

Διατάξεις λειτουργίας σχολικών μονάδων

Κανόνες μέσω των εκπαιδευτικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας ισχύουν για κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό, ΕΕΠ, ΕΒΠ και είναι:

 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων ή του συλλόγου προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ.
 • Οι Εφημερίες.
 • Τα καθήκοντα των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών
 • Το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Ο καθένας από εμάς οφείλει με την τοποθέτησή του να γνωρίζει τη γενική λειτουργία της σχολικής μονάδας που θα εργαστεί, καθώς και το ωράριο του κλάδου του και το καθηκοντολόγιο του.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ωράριο ΕΕΠ ΕΒΠ

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 66079/Δ3/ υπουργική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1585/8-5-2018 αναφέρεται το εξής:

Υποστηρικτικό – Διδακτικό ωράριο

«Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

1) Των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ):
 • 25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
 • 24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
 • 23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
 • 22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας
2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
 • Tριάντα (30) ώρες.
Σημείωση

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.

Εργασιακό ωράριο

Ολο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Αλλες υπηρεσίες

Και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως:

 • H προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Η καταχώρηση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών.
 • Η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών.
 • Η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.
 • Η επικοινωνία με Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Εργου.
 • H συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή Eιδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
 • Oι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών.
 • H επίβλεψη σχολικών γευμάτων.
 • H ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.
 • H τήρηση βιβλίων του σχολείου.
 • H εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Σημείωση

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών…»

Δείτε αναλυτικά εδώ
Γενικές παρατηρήσεις:
 1. Το ωράριο για το ΕΕΠ ΕΒΠ αντιστοιχεί σε διδακτικές ώρες, στις οποίες οφείλει ο συνάδελφος να προσφέρει υποστηρικτικό έργο βάση του καθηκοντολογίου του.

Αν για παράδειγμα στο καθηκοντολόγιο των Κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων αναφέρεται η εργασία με τους γονείς (ατομικά ή σε ομάδες), δεν μπορεί να απαιτείται το παραπάνω να πραγματοποιείται σε ώρες εκτός του υποστηρικτικού ωραρίου(ΦΕΚ 449/3 Απριλίου 2007Αριθμ. 27922/Γ6Β ́ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ).

 1. Οποιαδήποτε ανάθεση πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου θα πρέπει να καταγράφεται και να είναι σύννομη με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ωραρίου ΕΕΠ ΕΒΠ.

 

 1. Οι συνάδελφοι ΕΕΠ οφείλουν να υποβάλουν στο Διευθυντή του σχολείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους με την έναρξη του σχολικού έτους και τον ενημερώνουν για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. Δεν διευκρινίζεται το ίδιο και για το ΕΒΠ.

 

 1. Οι συνάδελφοι ΕΕΠ ΕΒΠ δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών, όπως αναφέρεται στις απόφασεις Αριθμ. 27922/Γ6/ ΦΕΚ449/3 Απριλίου 2007 και Αριθμ. 66082/Δ3 ΦΕΚ B 1585 – 08.05.2018.

 

Σε περίπτωση που ζητηθεί σε συνάδελφο ΕΕΠ ΕΒΠ να αναλάβει Τμήμα λόγω απουσίας του εκπαιδευτικού θα πρέπει να καταγγελθεί στα οικεία Συνδικαλιστικά όργανα.

Ολοήμερα ΣΜΕΑΕ:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 100371Δ3 ΦΕΚ B 2103 – 19.06.2017  Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ότι:

«6. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου του σχολείου, ορίζονται:

α) ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκει/ουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, για την περίπτωση του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ανά ημέρα, για την περίπτωση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου,

β) το προσωπικό (Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

 1. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που συμπληρώνουν ωράριο στο ολοήμερο πρόγραμμα του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ασκούν το υποστηρικτικό τους έργο σε ατομική ή μικροομαδική βάση, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή υλοποιούν προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27922/ Γ6/8-3-2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/Β’/3-4-2007). Οι μαθητές που παρακολουθούν τμήματα τάξεων, στα οποία εφαρμόζεται πλήρως το Ε.Ω.Π.Δ. του γενικού σχολείου, υποστηρίζονται από τα μέλη του Ε.Ε.Π. κατά προτεραιότητα στο ολοήμερο πρόγραμμα, εφόσον φοιτούν σε αυτό.
 2. Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 3. Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης του ολοήμερου προγράμματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς και ως ώρα υποστηρικτικού έργου για τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος, όπως και για τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και ασκούν υποστηρικτικό έργο την επόμενη 2η ώρα (14:15- 15:00) του ολοήμερου προγράμματος.»
Δείτε αναλυτικά εδώ
Συμπέρασμα:

 Μπορεί να ανατεθεί σε συνάδελφο ΕΕΠ ΕΒΠ η συμπλήρωση ωραρίου στο Ολοήμερο Ειδικό Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό, ωστόσο οι υποστηρικτικές ώρες δε πρέπει να υπερβαίνουν τις 25 διδακτικές  για το ΕΕΠ και τις 30 διδακτικές για το ΕΒΠ και να συνυπολογίζεται εκτός των αναγκών των μαθητών και αν το υπάρχον προσωπικό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πρωινού  και Ολοήμερου προγράμματος.

 Ολοήμερα Νηπιαγωγεία Δημοτικά σχολεία ΠΕ25  – ΕΒΠ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη για τη  λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν αναφέρονται ειδικότητες ΕΕΠ – ΕΒΠ στα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, αν και εργάζονται Ψυχολόγοι (ΠΕ23) σε αυτά.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 88348/Δ3 (ΦΕΚ 2038/ 5-6-2018) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρεται ότι:

Για τους Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25)

«Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα»

Για το ΕΒΠ

«Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του ΕΒΠ καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του ΕΒΠ και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα»

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι το διδακτικό ωράριο των υποστηριζόμενων μαθητών είναι το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας και εντός αυτού οι σχολικοί νοσηλευτές και το ΕΒΠ οφείλουν να υποστηρίζουν τους μαθητές.

Το ολοήμερο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό και δε μπορεί να διασφαλιστεί η συνεχής και υποχρεωτική  φοίτηση των μαθητών σε αυτό άρα και η υποστήριξή τους.

Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση από το υπουργείο καθώς πολλοί διευθυντές/ντριες και γονείς ερμηνεύουν διαφορετικά την παράγραφο αυτή.

 Η Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου ΔΟΕ για το εργασιακό ωράριο των Εκπαιδευτικών

________________________

Δείτε

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Δείτε επίσης

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

________________________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού

Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση