Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωράριο ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Γενικά σχολεία: Ενημέρωση των Δ/νσεων Εκπ/σης από τον ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωράριο ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Γενικά σχολεία: Ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τον ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ωράριο ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Γενικά σχολεία

Το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης απέστειλε ο ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά από καταγγελίες των μελών ΕΕΠ, ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ, όσον αφορά την επιβολή του 30ωρου και την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Αναλυτικά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)                            

 Θεσσαλονίκη, 18/10/2023

 Αρ. Πρωτ: 109

Πληροφορίες emailseepeakm@gmail.com

Προς: Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας – Περιφερειακοί Σύλλογοι – Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Θέμα: Ενημέρωση Διευθύνσεων εκπαίδευσης για το ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης

            O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΕΕΠΕΑ ΚΜ)  είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Με βάση καταγγελίες των μελών μας, ΠΕ 25 σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ όσον αφορά την επιβολή του 30ωρου και την παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για προάσπιση των δικαιωμάτων συναδέλφων μας και χρήζει διευκρινίσεων το ωράριο των ΠΕ 25 σχολικών νοσηλευτών και του ΕΒΠ.

Παρά τις επανειλημμένες διευκρινήσεις που στέλνουμε,  υπάρχουν διευθυντές  οι οποίοι φορτώνουν τους συναδέλφους με ευθύνες που δεν έχουν, με επί πλέον ώρες αυθαίρετης παραμονής στο σχολείο και υποστηρικτικής απασχόλησης, προκειμένου να εξαντλήσουν το εργασιακό τους ωράριο καθημερινά.  Άλλοι απαιτούν να παραμένουν οι συνάδελφοι  και κατά τη διάρκεια του ολοημέρου, να  κάνουν αναπληρώσεις των ωρών εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, να παραμένουν στο σχολείο “δια πάσαν χρήσιν” με έμφαση ότι το ωράριό μας είναι 8-2. Κι αυτά ενώ δεν προβλέπονται πουθενά και δεν υπάρχει καμία νέα σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο.

Η Υπουργική Απόφαση με Αρ.πρωτ.: 66079/Δ3/26/04/2018, ΦΕΚ B 1585 – 08.05.2018 και θέμα: «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», καθορίζει το ωράριο εργασίας του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και στα Ειδικά Σχολεία (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Γενικά Σχολεία, Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται Σχολικοί Νοσηλευτές-ΠΕ25/Ε.Β.Π., ως Συνοδοί μαθητών, Ψυχολόγοι-ΠΕ23 στα ΕΠΑ.Λ., Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30 σε Τ.Υ..

Το ωράριο του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες. Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων υποστηρικτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των ΕΕΠ και ΕΒΠ, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του υποστηρικτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου. Σύμφωνα με το νόμο: «Το εργασιακό ωράριο των ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του υποστηρικτικού- διδακτικού ωραρίου το ΕΕΠ και ΕΒΠ μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20 του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

Κατά συνέπεια, οι σχολικοί νοσηλευτές και το ΕΒΠ που συμπληρώνουν το υποστηρικτικό τους ωράριο και δεν τους έχει ανατεθεί άλλη εργασία, μπορούν να αποχωρήσουν από το σχολείο. Για την αποχώρηση τους αυτή δε χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη. Κανένας Διευθυντής δεν μπορεί να προσθέτει στο υποστηρικτικό ωράριο των συναδέλφων ώρες διδασκαλίας ή απασχόλησης των μαθητών στην τάξη σε περίπτωση απουσίας άλλου εκπαιδευτικού. Επίσης, δεν χρειάζεται να παραμένουν οι συνάδελφοι όταν τελειώνει το υποστηρικτικό τους έργο, αποχωρεί το παιδί που έχουν αναλάβει ή τελειώνει ο πρωινός κύκλος του σχολείου,  εάν δεν τους έχει ανατεθεί κάποιο συγκεκριμένο έργο και αυτό δεν μπορεί να γίνεται συστηματικά μόνο για το ΕΕΠ και ΕΒΠ αλλά για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους:

·       Να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούν έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή.

·       Να μη συναινούν στην παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Να μην αποδέχονται επιπλέον καθήκοντα που δεν προβλέπονται από καμία εκπαιδευτική διαδικασία και να επικοινωνούν με το σωματείο σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

·       Να θέτουν οι συνάδελφοι τυχόν καταχρήσεις ωραρίου ή καθηκοντολογίου τους στον σύλλογο διδασκόντων και να αιτούνται την συλλογική υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την καταγραφή του αιτήματος και του ωραρίου τους στο βιβλίο πρακτικών του συλλόγου.

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας

Δείτε επίσης

Ωράριο ΕΔΥ Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων: Επιστολή του Συλλόγου ΕΕΠ-ΕΒΠ Αν. Μακεδονίας-Θράκης 

Εργασιακό και διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών: Παράθεση κείμενης νομοθεσίας 

Ωράριο μόνιμων και αναπληρωτών εκπ/κών-ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Νηπ/γεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

ΕΔΥ-Νομοθεσία: Ολα όσα αφορούν στη λειτουργία και στελέχωσή τους-Κανον. Λειτουργίας-Διευκρινίσεις 

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ποιος τις χορηγεί 

Αδειες εκπαιδευτικών ΑμεΑ-Ωράριο: Ολο το νομοθετικό πλαίσιο 

Πριν φύγετε

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση