Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ τάξης ΓΕΛ: Σε “Αρχαία Ελληνικά” μετονομάζεται το μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ τάξης ΓΕΛ: Σε “Αρχαία Ελληνικά” μετονομάζεται το μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία”-Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ τάξης ΓΕΛ

Με την υπ. αριθμ. 163704/Δ2ΦΕΚ B 6036 – 20.12.2021-τροποποιείται η υπό στοιχεία 94196/Δ2/ 29-07-2021 Υπουργική Απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου” (Β’ 3791).

Σύμφωνα με την Απόφαση

το μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία” μετονομάζεται σε “Αρχαία Ελληνικά”.

Αναλυτικά η Απόφαση

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07- 2021 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου” (Β’ 3791) ως προ τον τίτλο του μαθήματος

“Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία” της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Το μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία” μετονομάζεται σε “Αρχαία Ελληνικά”.

Επομένως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

(5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών,

ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)  

2

Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) 2
Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 14
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 6
Λατινικά 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
Μαθηματικά (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

ή Βιολογία (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

 

6

Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 (Β΄ 3791) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 6036 – 20.12.2021

Δείτε σχετικά

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου-Λυκείου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου-Ημερήσιου ΓΕΛ

Δείτε επίσης

Πρωθυπουργός-μέτρα κορονοϊού: Oχι αναστολή λειτουργίας σχολείων-2 self test στις γιορτές-Σχέδιο 2 φάσεων
 Εγγραφο: Υποχρεωτικές τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση