Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου: ΦΕΚ με τις αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου

Με την υπ. αριθμ. 74181/Δ2 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και με την υπ. αρίθμ.  74182/Δ2 το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Αναλυτικά
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Αγγλικά 3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Θρησκευτικά 2
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 2
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Λατινικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6
(5 ώρες για το κυρίως μάθημα
και 1 ώρα για επίλυση αποριών,
ανακεφαλαίωση κ.λπ.)
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
2
Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
2
Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή 3
Σύνολο ωρών 14

Δείτε

Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 6
Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)
Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής)
6
Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Ώρες
Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)
ή
Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)
6
Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Δείτε τη συνέχεια στο ΦΕΚ B 2338 – 15.06.2020

Δείτε

Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται

Δείτε επίσης

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου: Α’, Β’, Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού | ΦΕΚ
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Εγγραφα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση