Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ–Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ–Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ

Με την υπ. αριθμ.103849 /Δ3/26-8-2021 καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Προκαταρκτικής Τάξης του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ε.Α.Ε.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Προκαταρκτικής Τάξης του Γυμνασίου Ε.Α.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 15
2. Μαθηματικά 5
3. Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους ή εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας για τους κινητικά ανάπηρους μαθητές μέσω Η/Υ 4
4. Φυσική Αγωγή 2
5. Καλλιτεχνική Παιδεία (Καλλιτεχνικά ή Μουσική ή Θεατρική Παιδεία) 2
Σύνολο 28
6.Υποστηρικτικές 4
7. Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 33
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ Τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε.
 

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα

Τάξεις
Α’ Β’ Γ’
Νεοελληνική Γλώσσα

 

και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία 4 4 4
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική

 

Γλώσσα

 

2

 

2

 

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από

Μετάφραση

 

 

2

 

 

2

 

 

2

Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία – Γεωγραφία 1 2
Ιστορία 2 2 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 3
Οικιακή Οικονομία 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και

 

Πληροφορική

Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και

 

Δραστηριότητες

Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών 33 33 34

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε σε μορφή psf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου ΕΑΕ–Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δείτε επίσης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ: Προκαταρκτικής τάξης και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών σχολείων-Εργαστήρια Δεξιοτήτων | Απόφαση
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου-Λυκείου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου-Ημερήσιου ΓΕΛ
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: Mαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου: Μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ωρολόγια Προγράμματα: Νέες θεματικές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια
Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια: Τρόπος διδασκαλίας-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Σχέδιο Δράσης-αναθέσεις-αξιολόγηση
ΦΕΚ-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εισαγωγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Υποχρεωτική επιμόρφωση ΠΕ06-ΠΕ60

Πριν φύγετε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Τρόπος διδασκαλίας-Σχέδιο δράσης
Δ Τάξη ΕΝΕΕΓΥΛ-Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης
ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση