Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: Mαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: Mαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Απόφαση υπ. αρίθμ. πρωτ.94196/Δ2/29-7-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 4
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
 

Μαθηματικά2

Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Αγγλικά 3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 4
 

Μαθηματικά2

Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Θρησκευτικά 2
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Λατινικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35
  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

  1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους: α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία.

  1. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα- κλάδους:

α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
 

 

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

(5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για

επίλυση αποριών,

ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και

Πληροφορικής)

2
Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) 2
Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 14
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
Ιστορία 6
Λατινικά 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας  
Μαθηματικά (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

ή

Βιολογία (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

6
Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής  
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Δείτε επίσης

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου: Μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ωρολόγια Προγράμματα: Νέες θεματικές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια
Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια: Τρόπος διδασκαλίας-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Σχέδιο Δράσης-αναθέσεις-αξιολόγηση
ΦΕΚ-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εισαγωγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Υποχρεωτική επιμόρφωση ΠΕ06-ΠΕ60

Δείτε ακόμη

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση
Διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών 2ΓΕ/2019-Ονόματα: Σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση