Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ: Προκαταρκτικής τάξης και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ: Προκαταρκτικής τάξης και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ

Με την υπ. αριθμ. 102141/Δ3 Απόφαση – ΦΕΚ B 3939 – 26.08.2021 – καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Προκαταρκτικής τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε. καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Λυκείου Ε.Α.Ε. ως εξής:

ΛΥΚΕΙΑ Ε.Α.Ε.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Προκαταρκτικής τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 14
2. Μαθηματικά 5
3. Φυσική 3
4. Χημεία 2
5. Φυσική Αγωγή 2
6. Καλλιτεχνική Παιδεία

(Καλλιτεχνικά ή μουσική ή θεατρική παιδεία)

2
Σύνολο 28
9. Υποστηρικτικές 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 32
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 5
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 5
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 1
Θρησκευτικά 1
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 27
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Λατινικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32
  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδα- κτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

  1. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6 (5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση απορι-ών, ανακεφαλαί- ωση κ.λπ.)
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)  

 

2

Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπι- στικών Σπουδών)  

2

Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 14
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
Ιστορία 6
Λατινικά 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Ώρες
Μαθηματικά (για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο) ή

Βιολογία (για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

 

 

6

Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

 

Δείτε σε μορφή pdf το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ

Δείτε επίσης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών σχολείων-Εργαστήρια Δεξιοτήτων | Απόφαση
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου-Λυκείου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου-Ημερήσιου ΓΕΛ
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: Mαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου: Μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ωρολόγια Προγράμματα: Νέες θεματικές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια
Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια: Τρόπος διδασκαλίας-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Σχέδιο Δράσης-αναθέσεις-αξιολόγηση
ΦΕΚ-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εισαγωγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Υποχρεωτική επιμόρφωση ΠΕ06-ΠΕ60

Πριν φύγετε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Τρόπος διδασκαλίας-Σχέδιο δράσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση