Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ: Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ: Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ9/90217/Δ4 –ΦΕΚ B 3470 – 29.07.2021– Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή κοινοποιήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η Απόφαση έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων:
  • Τις παρ. 1-3 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.5.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180).
  • Την υπ’ αρ. 24/6.5.2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  • Το από 6.7.2021 πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).
Η Απόφαση
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

……………………αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 2
9 Πληροφορική 2
ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες

1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικονομία, Διοίκηση
2 Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία
3 Τέχνες και Πολιτισμός
4 Υγεία και Ευεξία
5 Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον
6 Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες
ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ

Δείτε σχετικά

Εκπαιδευτικός Οδηγός ΠΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία-Φοίτηση και εγγραφή-Τίτλοι σπουδών-Επαγγελματικά δικαιώματα
ΦΕΚ ίδρυσης 6 ΠΕΠΑΛ: Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια με τους τομείς τους

Πριν φύγετε

Αξιολόγηση-Επιλογές στελεχών-Νέο σχολείο: Το νομοσχέδιο όπως ψηφίσθηκε και εστάλη για ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση