Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από Προγράμματα Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρας και Λευκωσίας.

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Με 3 αποφάσεις της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Α. Στους Διδάκτορες του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Β. Στους αποφοίτους του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (Special Education) του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Γ. Στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συγκεκριμένα

Με την υπ. αριθμ. 73/652/18658 – ΦΕΚ B 2580 – 26.06.2020 – η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε:

Τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους Διδάκτορες του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

_______________________

Με την υπ. αριθμ. 72/651/18654 – ΦΕΚ B 2580 – 26.06.2020 – η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε:

Τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (Special Education) του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

_______________________

Με την υπ. αριθμ. 74/653/18661 – ΦΕΚ B 2580 – 26.06.2020 – η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε:

Τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε το ΦΕΚ B 2580 – 26.06.2020 

Δείτε σχετικά

Παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια από 2 Μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ
Ενωση Αναπληρωτών με Παιδαγωγική Επάρκεια: Υπόμνημα προς ΕΑΠ

Δείτε επίσης

Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20: Πίνακες-Στατιστικά στοιχεία-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση