Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας-ΠΜΣ “Σχολική Ψυχολογία” του ΑΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του ΠΜΣ “Σχολική Ψυχολογία” του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΦΕΚ B 5330 – 17.11.2021-Xορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» και παλαιότερων ειδικεύσεων Σχολικής Ψυχολογίας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» (Β’ 3601), καθώς και στους αποφοίτους των παλαιότερων ειδικεύσεών του: «Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία» (1993-2007), «Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία» (2008-2014) και «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία – Κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία» (2015- 2019) καθώς το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς έχει το ίδιο ή συναφές περιεχόμενο με το Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» (Β’ 3601/2018) και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της.

Η Σύγκλητος για την εν λόγω απόφαση έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων

Α. Την υπ’ αρ. 46363/16-7-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με την υπ’ αρ. 15001/15-10-2021 (συνεδρίαση υπ’ αρ. 38/5-10-2021) θετική εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση της πρότασης του Τμήματος Ψυχολογίας για χορήγηση πιστοποίησης της Παι- δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του τρέχοντος Π.Μ.Σ. (Β’ 3601), καθώς και στους αποφοίτους των παλαιότερων ειδικεύσεών του.

Β. Την ομόφωνη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 372/22-4-2021) για τη χορήγηση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) και στους/στις αποφοίτους των παλαιότερων ειδικεύσεων Σχολικής Ψυχολογίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5330 – 17.11.2021

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Παιδαγωγική επάρκεια τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειου-Πρόγραμμα-Κανονισμός
Πρόγραμμα παιδαγωγικής-διδακτικής επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ
Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου
Διδακτική-Παιδαγωγική επάρκεια στα Μεταπτυχιακά Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ
Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας σε Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ του ΑΠΘ
Χορήγηση διδακτικής-παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους Διατμηματικού ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πριν φύγετε

Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση