Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χρονοδιάγραμμα πρόσληψης Ψυχολόγων και Κ.Λ σε Γενικά σχολεία: Εγγραφο για δημιουργία ομάδων σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χρονοδιάγραμμα πρόσληψης Ψυχολόγων και Κ.Λ σε Γενικά σχολεία: Εγγραφο για δημιουργία ομάδων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας για την τοποθέτηση.

Χρονοδιάγραμμα πρόσληψης Ψυχολόγων και Κ.Λ

Εγγραφο με Αρ. Πρωτοκόλλου 132582/Δ1/02-10-2020, προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, απέστειλε η Γ.Γ. ΥΠΑΙΙΘ κα Αναστασία Γκίκα, σχετικά με τη δημιουργία ομάδων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, εν όψει έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για την τοποθέτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Η τοποθέτηση,

ως γνωστόν, θα γίνει στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ “Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς” κι ο διαθέσιμος αριθμός προσλήψεων ανέρχεται σε 2.800.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κας Γκίκα,

κάθε ομάδα συγκροτείται από πέντε Σχολικές Μονάδες και από τη δημιουργία των ομάδων θα εξαιρεθούν:

  • Σχολικές Μονάδες που έχουν ενταχθεί σε λειτουργούσες ΕΔΕΑΥ.
  • Σχολικές Μονάδες ΣΜΕΑΕ Α/θμιας και Β/θμιας.
  • Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ.
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Α. Εως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας αποστέλλουν Πίνακα με τις προτεινόμενες ομάδες των πέντε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης στις ΠΔΕ.

Β. Eως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 οι ΠΔΕ διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο ΥΠΑΙΘ σε συγκεντρωτικό Πίνακα τα στοιχεία των ομάδων που θα λάβουν από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Γ. Το ΥΠΑΙΘ, μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, θα προβεί στην έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπου θα αναφέρονται οι ομάδες των Σχολικών Μονάδων ανά Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με σκοπό την πρόσληψη και τοποθέτηση Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30, ανά ΠΔΕ. Εκπαίδευσης.

Σχετικά με εν λόγω Πρόγραμμα και σύμφωνα με προγενέστερη ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια
  • Οι Πίνακες ΑΣΕΠ των Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) θα εξαντληθούν από τις επικείμενες 2.800 προσλήψεις.
  • Η κατανομή των προσλήψεων σε Ψυχολόγους (ΠΕ23) και Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30) θα εξαρτηθεί από τον αριθμό υποψηφίων των σχετικών Πινάκων.
  • Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της Πράξης “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”.
  • Το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει στην έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης πρόσληψης αναπληρωτών που προβλέπεται στο άρθρο 46 του νόμου 4692/2020, (μετά την πρόσληψη Κ.Λ και Ψυχολόγων για το Πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”), ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους ευρίσκονται στους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ και δεν δήλωσαν περιοχές στην Πρόσκληση του Αυγούστου, να το πράξουν τώρα.

Δείτε σχετικά

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία: Σκοπός-πλαίσιο δράσης-στόχοι-ρόλοι-μεθοδολογία-εργασιακά | Οδηγός
Οδηγός υλοποίησης Προγράμματος ΕΣΠΑ υποστήριξης σχολείων από Κοιν. Λειτουργούς και Ψυχολόγους
Νέα Ενημέρωση ΟΠΣΥΔ για αιτήσεις αναπληρωτών
Τροποποίηση περιοχών ΟΠΣΥΔ-πληρωμή αναπληρωτών: Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

_____________________________

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ομάδων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης»

Εν όψει έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για την τοποθέτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης Α/θμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) και Β/θμιας για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης:

«Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid 19, παρακαλούμε για την υποβολή προτάσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δημιουργία ομάδων Σχολικών Μονάδων ανά Βαθμίδα.

Κάθε ομάδα συγκροτείται από πέντε Σχολικές Μονάδες και αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) η απόσταση μεταξύ των σχολείων της ομάδας σε συνάρτηση με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής ευθύνης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β) η εξαίρεση Σχολικών Μονάδων που έχουν ενταχθεί σε λειτουργούσες ΕΔΕΑΥ

γ) η εξαίρεση των Σχολικών Μονάδων ΣΜΕΑΕ (Α/θμιας και Β/θμιας) και τα ΕΠΑΛ

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. πίνακα με τις προτεινόμενες ομάδες των πέντε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. διαβιβάζουν ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα στοιχεία που θα λάβουν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συγκεντρωτικό πίνακα), στις Διευθύνσεις Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spudonpe@minedu.gov.gr και spudonde@minedu.gov.gr

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.,

μετά τη συγκέντρωση όλων των προτάσεων, θα προβεί στην έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπου αναφέρονται οι ομάδες των Σχολικών Μονάδων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την πρόσληψη και τοποθέτηση Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνημμένα: ένας (01) πίνακας Excel

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε & Ε.Α.

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Δημιουργία ομάδων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Ενημερωτικό: Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Προσλήψεις Γ Φάσης-Ειδική Πρόσκληση αναπληρωτών-Ανακλήσεις διορισμού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση