Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υλοποίηση προγράμματος στα σχολεία για την “υιοθέτηση” χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υλοποίηση προγράμματος στα σχολεία για την “υιοθέτηση” χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας με έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024.

Υλοποίηση προγράμματος στα σχολεία

Εγκύκλιο για την υλοποίηση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» με έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024, απέστειλε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το Πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» και λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές πυρκαγιές της θερινής περιόδου 2023 και τις πλημμύρες που ακολούθησαν, καθώς επίσης και των συνεπειών που υπέστησαν οι τοπικές κοινωνίες.

Στόχοι του προγράμματος

Επιδιώκεται:

1) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά:

α) με την πρόληψη των πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών και

β) των συνεπειών των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,

2) Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

3) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προτείνεται το κάθε σχολείο να «υιοθετήσει» μία συγκεκριμένη έκταση (πάρκο, αλσύλλιο, περιαστικό πράσινο, ζώνη μεικτών δραστηριοτήτων, δρυμό, πεδινή έκταση, περιοχή που κάηκε ή πλημμύρισε πρόσφατα, συγκεκριμένη έκταση ακτής, κ.τ.λ.) με σκοπό:

1. Να αντλεί και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα που υιοθέτησε,

2. Να παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξή του με έμφαση στις αλλαγές χρήσεις γης, ενδεχόμενες καταπατήσεις και παρεμβάσεις σε αυτό, και

3. Να πραγματοποιεί δράσεις πρόληψης, προστασίας, ευαισθητοποίησης αειφορικών πρακτικών για την περιοχή που υιοθέτησε στη σχολική κοινότητα, στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης και με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί:

• είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και ενδεικτικά στις Θεματικές: Φροντίζω το Περιβάλλον (Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά, Φυσικές καταστροφές. Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Εθελοντισμός)

• είτε ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων

• είτε στο πλαίσιο της διάχυσης και του εμπλουτισμού συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων.

Πλατφόρμα παρουσίασης προγραμμάτων και μαθητικών έργων

Τα σχολεία, στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών, δύνανται να αναρτούν τα περιεχόμενα των προγραμμάτων τους, τις συνεργασίες τους και τις μαθητικές δημιουργίες στην ιστοσελίδα του σχολείου τους και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/land_coast_watchdog) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα βρίσκεται η τεκμηρίωση αναγκαιότητας της υιοθέτησης της προσέγγισης βασισμένης στον τόπο.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023 

Ημερίδα ΙΕΠ για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής: “PETIC Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας” 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2023 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση