“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες ΑΣΕΠ – Εκτός στόχων οι διορισμοί…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες ΑΣΕΠ – Εκτός στόχων οι διορισμοί: Aφορούν σε 275 υπαλλήλους, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019 και για Προκηρύξεις ΕΑΕ.

Υπερωρίες ΑΣΕΠ

Υπερωρίες υπέγραψε με την υπ. αριθμ. 13/2019/ΑΠΠ Απόφασή του η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3147 – 08.08.2019, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού» (ΑΣΕΠ) κος Ιωάννης Καραβοκύρης.

Και για τις Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής

Μεταξύ άλλων, για την αναγκαιότητα των υπερωριών ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, επικαλείται στην Απόφασή του την επεξεργασία των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν.

Πόσους αφορούν και για ποιο ποσό

Οι υπερωρίες αφορούν σε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 22.000 ώρες 275Χ20Χ4 συνολικά, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Το χρηματικό ποσό που δεσμεύεται είναι ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000 €).

Υπερωρίες και στο ΥΠΑΙΘ

Υπενθυμίζουμε πως υπερωρίες υπεγράφησαν και για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για την επεξεργασία των Προκηρύξεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.

Παρόλα αυτά εκτός στόχων οι διορισμοί

Πλην όμως, όπως εκ του αποτελέσματος διαπιστώνουμε ο στόχος δεν επετεύχθη και τα σχολεία θα ξεκινήσουν εξ ολοκλήρου και φέτος με τοποθετήσεις αναπληρωτών.

Οσο για τους μόνιμους διορισμούς, πάμε για διεκπεραίωση στο τέλος του 2019 και αν.

Δείτε στο ΦΕΚ της Απόφασης

«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019».

Εχοντας υπόψη

……

Την 1019/2019/ΕΣΕ-23/07/2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ, με ΑΔΑ ΩΣΞΛ6Η6-7ΚΡ,

ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000 €), για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 –

«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ)»,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 22.000 ώρες 275Χ20Χ4 συνολικά, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:…

….ΣΤ) επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2019.

Δείτε όλο το ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

Υπερωρίες για διορισμούς στο Υπουργείο Παιδείας

Ζαχαράκη στο ONLine: Τέλος χρονιάς οι διορισμοί

Προσλήψεις και διορισμοί στα ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ: Θα γίνουν;

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση