Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπηρεσίες ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) προς τους μαθητές/τριες με οπτική αναπηρία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπηρεσίες ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) προς τους μαθητές/τριες με οπτική αναπηρία (ολική απώλεια όρασης και χαμηλή όραση) – Ενημέρωση.

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

Θεσσαλονίκη, 04.02.2022

Αριθ. Πρωτ.: 334

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κα Ε. Μπενιάτα

Υπ’ όψιν Προϊσταμένων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Κοινοποίηση: Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κα Ζ. Μακρή

 Θέμα: “Ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) προς τους μαθητές/ριες με οπτική αναπηρία (ολική απώλεια όρασης και χαμηλή όραση)”.

 Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), σύμφωνα με το Νόμο (ΠΔ 265/1979) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και παράλληλα τον αποκλειστικό φορέα υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Ελλάδα, και εκφραστής αυτής σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο.

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων που στηρίζουν τόσο τις διαδικασίες εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία όσο και την κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη κι επανένταξη σε ψυχολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ανεξάρτητης, αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ειδικότερα, στόχοι του Κ.Ε.Α.Τ. είναι:
 • Η άρτια εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων, ενηλίκων και ανηλίκων με οπτική αναπηρία με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και ένταξη αυτών στην κοινωνία, ως ανεξάρτητα και παραγωγικά μέλη αυτής.
 • Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και η χρησιμοποίηση και χορήγηση ειδικών μέσων και οργάνων της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, με σκοπό αφενός τη μείωση και εξάλειψη των δυσκολιών που προκαλούνται από την οπτική αναπηρία αφετέρου την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με οπτική αναπηρία (ΑμεΟΑ.).
 • Η έρευνα για τη βελτίωση μεθόδων αποκατάστασης και η επιστημονική αντιμετώπιση των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της τυφλότητας, καθώς και η οργάνωση ενός συστήματος αναζήτησης και καταγραφής των ΑμεΟΑ της χώρας.
 • Η επαγγελματική υποστήριξη των ΑμεΟΑ και ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων.
 • Η καταπολέμηση των πάσης φύσεως προκαταλήψεων και η άρση κοινωνικών και νομικών κωλυμάτων με σκοπό την ύπαρξη ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για την πλήρη συμμετοχή των ΑμεΟΑ σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.
 • Η πρόληψη της αναπηρίας όρασης σε συνεργασία με επιστημονικές οργανώσεις και φορείς.
 • Η ίδρυση κατάλληλων δομών μόνιμης περίθαλψης για ΑμεΟΑ τα οποία, λόγω πολλαπλής αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αποκατάστασης και έχουν ανάγκη μόνιμης προστασίας.
 • Η προαγωγή θεμάτων εκπαίδευσης και αποκατάστασης ΑμεΟΑ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής και η δημιουργία προγραμμάτων για την ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων για τα ΑμεΟΑ.
 • Η δημιουργία δομής στήριξης για την τρίτη και τέταρτη ηλικία, σε συνεργασία με φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της τυφλότητας στη δημιουργία, διοίκηση και διαχείριση δομών στήριξης της τρίτης και τέταρτης ηλικίας ατόμων με οπτική αναπηρία.
 • Η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικών στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ΑμεΟΑ, στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των ΑμεΟΑ.
 • Η πιστοποίηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών.

To Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΝΠΔΔ), λειτουργεί στην Αθήνα ως Κεντρική Υπηρεσία και στη Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακή Διεύθυνση-Παράρτημα και καλύπτει τις ανάγκες των νέων και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία όρασης σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών

το Κ.Ε.Α.Τ. παρέχει εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές με οπτική αναπηρία όλων των βαθμίδων οι οποίοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) ή Παράλληλης Στήριξης – Συνδιδασκαλίας (ΠΣ), ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση το ημερήσιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου, ενώ οι καθηγητές του Τμήματος Εκπαίδευσης συνεργάζονται στενά με τους καθηγητές του δημόσιου σχολείου αλλά και τους ειδικούς παιδαγωγούς των Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) και Παράλληλης Στήριξης -Συνδιδασκαλίας (ΠΣ), με στόχο να εξασφαλιστεί η αρτιότερη εκπαίδευση των μαθητών με οπτική αναπηρία και κυρίως να καταστεί ολόπλευρη η ένταξή τους στη σχολική ζωή, στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και η ενσωμάτωσή τους στο μαθητικό πληθυσμό τής τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας αναπτύσσει προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης τα οποία απευθύνονται σε Σχολικές Μονάδες (ΣΜ) όπου φοιτούν μαθητές με οπτική αναπηρία αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Τέλος, το Κ.Ε.Α.Τ. είναι επίσημα Φορέας Πιστοποίησης για τη Γραφή Braille βάσει των υπ. αριθμ. 87115/Γ6/20-7-2009 και 146680/Γ6/25- 11-2009 εγκυκλίων τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο Κ.Ε.Α.Τ., επίσης, λειτουργεί Τμήμα Τυπογραφείου/Βιβλιοθήκης στο οποίο, με τη συνδρομή των ΤΠΕ και των αντίστοιχων προγραμμάτων, οι μαθητές και οι ενήλικες με οπτική αναπηρία λαμβάνουν σε μορφή προσβάσιμη στο βαθμό της αναπηρίας τους έντυπο και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

Παράλληλα, στο Κ.Ε.Α.Τ. υλοποιούνται προγράμματα εκμάθησης μουσικής, φυσικής αγωγής, ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλλιτεχνικών, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Στην Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών λειτουργεί το 1ο ΚΔΑΠμεΑ «Μπέττυ Λεωτσάκου».

Το Κ.Ε.Α.Τ., επίσης, παρέχει εκπαίδευση στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας και Προσανατολισμού με στόχο την αυτονομία των ατόμων με οπτική αναπηρία στις καθημερινές τους δραστηριότητες, και διαθέτει Οικοτροφείο και Ψυχοκοινωνική υπηρεσία με στόχο τη στήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία και των οικογενειών τους.

Συνεργάζεται, επίσης, με Φορείς του Εξωτερικού αναπτύσσοντας προγράμματα ανταλλαγής μαθητών αλλά και γνώσεων με σκοπό την προώθηση του έργου του και την ενημέρωση για θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Τέλος, στις εγκαταστάσεις τού Κ.Ε.Α.Τ. στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη φιλοξενείται Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών.

Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, η συνεργασία των Κρατικών Φορέων των οποίων οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες απευθύνονται στα άτομα με οπτική αναπηρία είναι κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου η ομάδα αυτή του πληθυσμού να κατακτήσει, υπερνικώντας τα προσκόμματα που θέτει το είδος τής αναπηρίας τους, ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συμπερίληψή τους στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθητική ζωή.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να προωθήσετε τη συγκεκριμένη επιστολή στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ευθύνης σας, προκειμένου να λάβουν γνώση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στους μαθητές με οπτική αναπηρία καθώς και στους γονείς τους, και προκειμένου να γίνει περαιτέρω διάχυση του έργου του Κ.Ε.Α.Τ. προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Με τιμή,

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Τ. ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δείτε επίσης

Κόπτσης-άνοιγμα πινάκων ειδικής: Ανακοινώσεις από την Υπουργό ίσως και μέσα στον μήνα | video 

ΟΛΜΕ για εκπαιδευτικούς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Οι υπηρεσίες να δέχονται τις αιτήσεις μετάθεσης 

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Η ΟΛΜΕ ζητά να τους δοθεί δικαίωμα μετάθεσης και οι άδειες ανατροφής που δικαιούνται

Απαντήσεις σε ερωτήματα για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 | Ενημερωτικό 

Οικονόμου: Δεν υπήρξε αξιολόγηση μόλις στο 0,8%, δηλαδή σε 114 σχολεία από τα 13.000-Θα υπάρξουν κυρώσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση