Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπουργείο Παιδείας-4 δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης: Οι Φορείς υλοποίησης | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπουργείο Παιδείας-4 δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Οι Φορείς υλοποίησης-Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως.

Υπουργείο Παιδείας-4 δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης

Με Απόφαση -υπ. αριθμ. 200/31-1-2022 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως προσδιορίζονται οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι δράσεις ανέρχονται στις ακόλουθες 4:

Α. “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Β. “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)”

Γ. “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Δ. “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ”

Αναλυτικά
Α. Στη δράση: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

ανά έργο ορίζονται ως φορείς υλοποίησης οι εξής φορείς:

1. «Μετατροπή συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτό κώδικα, διαδραστικά, ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμα σε όλους, με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής αναβάθμισης συνεργιών με κοινότητες εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

2. «Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

3. «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»: a. Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ) b. Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

4. «Ψηφιακή Πρόσβαση / Κουπόνι για ψηφιακό εξοπλισμό για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών»: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

5. «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

6. «Εργαλεία για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

7. «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

8. «Δράσεις κατάρτισης εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

9. «eSchools / Ψηφιακές υπηρεσίες για σχολεία»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

10. «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Β. Στη Δράση: “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)”

ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής:

1. «Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)»: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

2. «Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)»: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

3. «Μετασχηματισμός ΕΕΚ (Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, – Πλατφόρμα ΕΕΚ)» a. Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) b. Πλατφόρμα ΕΕΚ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

4. «Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας»: ΕΟΠΠΕΠ

Γ. Στη Δράση : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής:

1. «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ορίζεται ως φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Δ. Στη Δράση: “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ”

ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής:

1. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) / Επισκέπτες Καθηγητές (Clusters of Research Excellence – CREs / Visiting Professorships)»: a. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) – (Clusters of Research Excellence – CREs): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) b. Επισκέπτες Καθηγητές (Visiting Professorships): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

2. «Πανεπιστήμια Αριστείας – ΠΑ (Universities of Excellence – UoEs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

3. «Βιομηχανικά Διδακτορικά (Industrial PhDs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

4. «Trust Your Stars»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το ΕΛΙΔΕΚ

5. «Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης – Στρατηγική για την ανάπτυξη της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών»: ΕΘΑΑΕ σε σύμπραξη με το ΙΕΠ

6. «Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου των Εθνικών Ελληνικών Βιβλιοθηκών»: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Φορείς υλοποίησης δράσεων ΥΠΑΙΘ του Ταμείου Ανάκαμψης

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση