Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπουργείο Εσωτερικών για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων: Πειθαρχικό παράπτωμα η μη εφαρμογή της διαδικασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπουργείο Εσωτερικών για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων: Πειθαρχικό παράπτωμα η μη εφαρμογή της διαδικασίας – Αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον – Εγγραφο.

Υπουργείο Εσωτερικών για αξιολόγηση

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει όλα τα Υπουργεία για την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε παράνομη και απαγορεύτηκε η συνέχιση της από 5.2.2024 κηρυχθείσας απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ, αναφορικά με κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων του νόμου 4940/2022.

Επισημαίνει δε ότι η εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας-αξιολόγησης αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον οπότε και η μη εκπλήρωσή του οδηγεί σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι ενδεχομένως στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Ακολουθεί το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4940/2022 – Ενημέρωση για απεργία – αποχή

Σχετικά με την εν εξελίξει εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112), με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού του δημοσίου και κατόπιν των εξαγγελθεισών απεργιακών κινητοποιήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Βάσει της με αριθμό 228/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη και απαγορεύτηκε η συνέχιση της από 5.2.2024 κηρυχθείσας και γνωστοποιηθείσας απεργίας – αποχής της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), αναφορικά με κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης του νόμου 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων μέχρι το πέρας της αξιολογικής περιόδου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με τις με αριθμούς 249/2023, 424/2023 και 542/2023 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν κριθεί παράνομες οι κηρυχθείσες απεργίες – αποχές από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας αξιολόγησης του ν. 4940/2022 για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, αντίστοιχα, με τις από 9 Μαρτίου 2023, 12 Απριλίου 2023 και 8 Μαΐου 2023 εξώδικες γνωστοποιήσεις της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας – αξιολόγησης αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον οπότε και η μη εκπλήρωσή του οδηγεί σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι ενδεχομένως στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως των περ. β) ή/και κη) της παρ. 1 του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6-1Ψ7) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση των Εντύπων Σφυγμού Ομάδας παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024.

Υπογραμμίζεται ότι η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας από τους υφισταμένους των αξιολογούμενων προϊσταμένων είναι απαραίτητη για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προϊσταμένων.

Η Υφυπουργός

Π. Χαραλαμπογιάννη

Δείτε σχετικά

Παράνομη έκρινε την απεργία-αποχή διαρκείας της ΑΔΕΔΥ, από την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το Πρωτοδικείο 

ΑΔΕΔΥ: Γνωμοδότηση για την απεργία-αποχή από την στοχοθεσία-αξιολόγηση

Πριν φύγετε

Συνολικό θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή προσεχώς: Συναινέσεις ζήτησε ο Υπουργός Παιδείας από τα κόμματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση