Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ζέττα Μακρή-Μόνιμοι διορισμοί: Επίκειται απόφαση καθορισμού αριθμού κενών θέσεων εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ζέττα Μακρή-Μόνιμοι διορισμοί: Επίκειται απόφαση καθορισμού αριθμού κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Ζέττα Μακρή-Μόνιμοι διορισμοί

Κοινοποιήθηκε στη Βουλή η Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή σε Αναφορά της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασίας Γκαρά.

Η Βουλευτής Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ

είχε καταθέσει ως Αναφορά την επιστολή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής Εβρου με βάση την οποία ζητούν:

  • Tη σύσταση οργανικών θέσεων (ισοκατανομή) και για τον κλάδο της Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91)
  • Να προχωρήσουν μόνιμοι διορισμοί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, όπως αυτές αποτυπώνονται κάθε χρόνο από τις προσλήψεις των αναπληρωτών,
  •  Η διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται μόνο από τους επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ91.
Η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή στην απάντησή της

αναφέρεται στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σημειώνοντας ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κα Μακρή επιπροσθέτως τονίζει ότι

1. Επίκειται η έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

2. Οι διορισμοί αυτοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019.

3. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Επίσης η Υφυπουργός ΠΑΙΘ παραθέτει πίνακες

με τις συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών για τις ειδικότητες ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης, του κλάδου ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 5-3-2021.

Δείτε την Αναφορά στη Βουλή για τους Θεατρολόγους

________________

Δείτε αναλυτικά την Απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ Ζ. Μακρή
Ζέττα Μακρή-Μόνιμοι διορισμοί
ΘΕΜΑ : “Απάντηση στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2147/24-3-2021”

Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2147/24-3-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας παιδείας στη χώρα μας, το Υ.ΠΑΙ.Θ. δρομολόγησε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κάλυψη παγίων αναγκών σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υφίστανται σε δημόσιες σχολικές μονάδες.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, πραγματοποιούνται διορισμοί τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Σχετικά με τους διορισμούς μόνιμου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής,

με το ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03- 2020 ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί των 1040 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-4-2019) του ΑΣΕΠ.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ 1289/τ.Γ΄/19-8-2020) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», διορίστηκαν 3.445 εκπαιδευτικοί (1.817 στην Πρωτοβάθμια και 1.628 στη Δευτεροβάθμια) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

σημειώνεται, ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω διορισμοί

προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019, ενώ επίκειται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι

από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Σχετικά με το ζήτημα των μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών των εν λόγω ειδικοτήτων,

σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του κεφ. Ε΄ του ν.4589/2019 (Α΄13), έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης (ΦΕΚ 46/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς κλάδων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι των εν λόγω ειδικοτήτων.

Από τους πίνακες αυτούς,

και μέχρι την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, για το τρέχον σχολικό έτος, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του αρ. 63 του ν. 4589/2019. Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης, όλων των κατηγοριών, αναμένεται η ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και η έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, από τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μονίμων (παρ. 1 άρθρου 62 ν.4589/2019).

Αναφορικά με το ζήτημα της κατανομής των θέσεων μόνιμων διορισμών ανά εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα,

θέτουμε υπόψη ότι κατά το προκαταρκτικό διάστημα της έκδοσης της απαραίτητης ΚΥΑ (παρ. 2 του άρθρου 62 ν.4589/2019), με την κατανομή των διορισμών, μεταξύ άλλων, για τις ειδικότητες ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, θα καταγραφούν οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

Αναφορικά με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής (Αισθητική Αγωγή) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ισχύουν όσα ορίζονται στο εδάφιο 7 του άρθρου 11 του ΠΔ79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.».

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας

με την υπ’ αριθμ. 425/2020 Απόφασή του απέρριψε την από 10 Νοεμβρίου 2017 αίτηση του σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων» και λοιπών ενδιαφερόμενων, με την οποία επιδιώχθηκε να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. 79/2017 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 109/1.8.2017) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106696/Δ2/25-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου», διδάσκονται μαθήματα που αφορούν στη Θεατρική Αγωγή. Επίσης, ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. (Β΄ 4077) με θέμα

«Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων», σύμφωνα με την οποία τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106689/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου», το μάθημα «Θέατρο» διδάσκεται μια ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου.

Ζέττα Μακρή-Μόνιμοι διορισμοί
Περαιτέρω, παρατίθενται πίνακες

με τις συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών για τις ειδικότητες ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης, του κλάδου ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 5-3-2021 :

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ /ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 820 62
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ

74 2
ΣΥΝΟΛΟ 894 64

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ /ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ COVID (ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ Ν.

4722/20)

ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 1
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 29 1

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ /ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 3
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 14
ΣΥΝΟΛΟ 16 3

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ /ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ COVID (ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ Ν.4722/20)

 

ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Υπογραμμίζεται ότι

το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Δείτε την Αναφορά στη Βουλή για τους Θεατρολόγους

Δείτε επίσης

Να ξεκλειδώσουν οι Πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής 1ΓΕ-2ΓΕ-3ΕΑ: Αναφορά στη Βουλή
Ανοιγμα πινάκων ΑΣΕΠ για απόφοιτους ειδικής αγωγής: Στη Βουλή επιστολή με κατάθεση Αναφοράς της Χ. Κεφαλίδου
Νέοι πίνακες προκήρυξης 3ΕΑ/2019: Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε νέους αναμορφωμένους

Πριν φύγετε

Παράταση σχολικού έτους και για τα ειδικά σχολεία: Τι δήλωσε η Υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση