Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

Με αφορμή την δημοσίευση σε ΦΕΚ των Υ.Α.

δημοσιεύουμε την Υ.Α. 142628/ΓΔ4/30-08-2017  με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30).

H υπ. αριθμ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄3032) Υπουργική Απόφαση αποτελεί το Καθηκοντολόγιο όσων μελών ΕΕΠ, Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) εργάζονται σε:

Η Υ.Α. έχει θέμα:

“Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης”.

και καθορίζει:

Τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στο ΦΕΚ B 3032 – 04.09.2017 της Υ.Α. βλέπουμε:

1ον. Αναφορά στα Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Συγκεκριμένα:

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών.

Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που ασκούν καθήκοντα και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:

  • Μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού του σχολείου.
  • Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς των μαθητών.
  • Ασκούν τα καθήκοντα τους σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς να τους υποκαθιστούν.
  • Συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και ενημερώνουν συστηματικά τους ατομικούς φακέλους των μαθητών, οι οποίοι φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.
  • Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.
  • Καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους σε συνεργασία με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
  • Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητας τους.
  • Εντάσσουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, στο πλαίσιο του ωραρίου τους.
  • Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου.
Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Δείτε αναλυτικά το Καθηκοντολόγιο στο ΦΕΚ

___________________________________

Δείτε επίσης

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

___________________________________

Δείτε ακόμη

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Η περσινή κατανομή πιστώσεων για ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ από όλα τα Προγράμματα

Οι περσινές Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε όλες τις Φάσεις και από τις 13 ΠΔΕ

Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και Οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση