“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευθύνσεις & Τηλέφωνα

Κατάλογος με Διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

ΚΕΣΥ: Κατάλογος ανά Περιφέρεια – Τηλέφωνα – mails – Δ/νσεις – Ιστοσελίδες

Διευθύνσεις και τηλέφωνα Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) ΠΕ & ΔΕ

Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ)

Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)

Τηλεφωνικός Κατάλογος – Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ)