Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Ορίσθηκαν 218 Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Ορίσθηκαν 218 Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Με την υπ. αριθμ. Φ.7/86136/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 2847 – 13.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη έγινε ο ορισμός 218 σχολικών μονάδων της χώρας για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Αποφασίζεται ο ορισμός διακοσίων δεκαοκτώ (218) σχολικών μονάδων της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 2539) και ακόλουθης εγκυκλίου οδηγίας, ως εξής:

Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α.
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 87ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕ/ΑΠΘ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΕΛΜΕΙΟ
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ
45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10ο Δ.Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)
52 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ
61 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ
64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
65 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
69 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

 

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
71 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
73 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ
75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
76 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
77 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
79 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ
82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ
83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ
86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ
89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ
91 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
94 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
96 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
97 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ
98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ –
ΡΑΛΛΕΙΟ
112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
113 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΜΠΟΪΚΟΣ Β. – ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Ε.
114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ΕΒΔΟΜΟ
ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8ο ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟY
120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ
124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΡΟΔΙΤΣΑ
130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
141 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ – «ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ»
142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Π.Σ.Π.Α.)
147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΣ – ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟ
148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
149 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Π.Σ.Π.Θ.)
152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
154 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
155 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ
156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ –
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
161 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
165 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
166 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
167 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Λ.Τ.) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
171 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ
172 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ –
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
179 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
182 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
183 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
184 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
185 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙOY ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
188 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
189 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
191 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ
193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»
194 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ
198 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
199 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
200 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Σχολικές μονάδες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
204 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
205 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ –
Β΄/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
207 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
209 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
210 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
212 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
213 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
214 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
215 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
216 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
217 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
218 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΕΙΟ

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2847 – 13.07.2020 ορισμός 218 σχολικών μονάδων για Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δείτε σχετικά

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Υλοποίηση Πιλοτικής Δράσης | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Υποβιβασμοί-καταργήσεις-συγχωνεύσεις Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Απόφαση
Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση