Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μισθολογικά κλιμάκια ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: ΕΕΠ – ΕΒΠ – Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μισθολογικά κλιμάκια ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

Μισθολογικά κλιμάκια ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (Ν.4354/2015) και κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η Απόφαση

Αποφασίζουμε…

Α) Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με την 25/05-12-2019 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Β) Την κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) του Ν.4354/2015 των κάτωθι αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι προσελήφθησαν σε Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης ή σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Πράξεων με ΟΠΣ: 5047082και 5031672, για το διδακτικό έτος 2019-2020από την ημερομηνία αίτησής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 ή τη λήξη της σύμβασής τους, ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα

__________________

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη (Ν.4354/2015) και κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η Απόφαση

Αποφασίζουμε…

Α) Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με τις αριθμ 20/14-11-2019 και 25/05-12-2019 Πράξεις ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Β)Την κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) του Ν.4354/2015 των κάτωθι αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), οι οποίοι προσελήφθησαν σε Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης ή σε ΚΕΣΥ ή σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Πράξεων με ΟΠΣ:5047082, 5048220, 5047057, 5047065, 5045765 και 5031672, για το διδακτικό έτος 2019-2020από την ημερομηνία αίτησής τους, και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 ή τη λήξη της σύμβασής τους, ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα

Δείτε σχετικά

Μισθολογικά κλιμάκια ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΠΔΕ Στερεάς – ΑΜΘ – Πελοποννήσου
Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Μισθολογικά κλιμάκια ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση