Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

2η Ειδική Πρόσκληση: Καταγραφή κενών από μη αναλήψεις και παραιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2η Ειδική Πρόσκληση: Καταγραφή κενών από μη αναλήψεις και παραιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2η Ειδική Πρόσκληση

Την καταγραφή έκτακτων λειτουργικών κενών από μη αναλήψεις και παραιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στο πλαίσιο 2ης Ειδικής Πρόσκλησης, ζητά από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας και τις ΠΔΕ της χώρας με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται για την καταγραφή έκτακτων λειτουργικών κενών από μη αναλήψεις και παραιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο 2η Ειδικής Πρόσκλησης, για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι από Δευτέρα 13.03.2023 έως και την Τρίτη 14.03.2023 και για τις  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι έως και την Τετάρτη 15.03.2023.

Συγκεκριμένα 

Προκειμένου να εκδοθεί Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΥΠΑΙΘ, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 27842/Ε4/10-3-2023 έγγραφό του ζητά από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και τις Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σχολείων και δομών  σε αναπληρωτές μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023  έως και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και στη συνέχεια, για τις οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023. Καθ’ όλη τη διάρκεια το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ από τις ΠΔΕ.

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νέες οργανικές, διορισμούς ΚΕΔΑΣΥ, νέα Τμήματα Ενταξης 

ΑΔΕΔΥ-ατομική αξιολόγηση: Aπεργία αποχή από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της στοχοθεσίας & αξιολόγησης 

 Στοιχεία Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Ποσοστά ικανοποίησης-Πίνακες οργανικών κενών-Ονόματα

 Ημερίδα για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση