Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο σύστημα μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής προτείνει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο σύστημα μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής προτείνει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ), το οποίο θα επιφέρει άρση υφιστάμενων αδικιών.

Νέο σύστημα μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής

Με έγγραφό του ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) θέτει υπό συζήτηση το σύστημα Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής, ζητώντας να υπάρξουν αλλαγές στα συστήματα υπηρεσιακών μεταβολών, από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ71 και ΠΕ61 έχουν δικαίωμα επιλογής μετάθεσης μόνο σε δομές ΕΑΕ, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι έχουν προσόντα να εργάζονται στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για μετάθεση τόσο στις δομές ΕΑΕ, όσο και στη Γενική Αγωγή, με τις δομές της ΕΑΕ να προηγούνται των επιλογών τους.

Επακόλουθο όλων αυτών είναι το γεγονός μη εξυπηρέτησης καμίας αίτηση για μετάθεση ΠΕ61 καθώς στις υπάρχουσες θέσεις ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετατέθηκαν μόνο ΠΕ60!, ενώ στον κλάδο των ΠΕ71 το πρόβλημα είναι επίσης μεγάλο καθώς στους πίνακες μετατιθέμενων Θεσσαλονίκη, 12-03-2023 που ανακοινώθηκαν για ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. το ποσοστό των ΠΕ71 είναι μόλις το 28%!

Ο ΣΑΤΕΑ προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών οι οποίες θα επιφέρουν άρση των υφιστάμενων αδικιών.

Ακολουθεί το έγγραφο του ΣΑΤΕΑ

Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) 

Θεσσαλονίκη, 12-03-2023

ΘΕΜΑ: «Προτεινόμενο σύστημα μεταθέσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)»

Στις 2/3/2023 ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023- 2024. Για μία ακόμη φορά, γινόμαστε μάρτυρες ενός άδικου συστήματος για μία μεγάλη μερίδα του εκπαιδευτικού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι έχουν προσόντα να εργάζονται στην ΕΑΕ, έχοντας ολοκληρώσει διδασκαλείο ή κατέχοντας κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για μετάθεση τόσο στις δομές ΕΑΕ, όσο και στη Γενική Αγωγή, με τις δομές της ΕΑΕ να προηγούνται των επιλογών τους.

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ71 και ΠΕ61 έχουν δικαίωμα επιλογής μετάθεσης μόνο σε δομές ΕΑΕ. Όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι τέτοιο δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι Ειδικοί Παιδαγωγοί, ΠΕ71 και ΠΕ61, όντας κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, αφού έχουν εργαστεί ως και 18 χρόνια αναπληρωτές και αφού διορίστηκαν σε απομακρυσμένες από τα σπίτια τους περιοχές, δεν μπορούν να γυρίσουν σε αυτά λόγω των υφιστάμενων ρυθμίσεων, καθώς οι περισσότερες θέσεις καλύπτονται από συναδέλφους Γενικής Αγωγής.

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αρκετοί μόνιμοι Ειδικοί Παιδαγωγοί και με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατόν μόνιμοι ΠΕ70 να καλύψουν θέσεις ΕΑΕ. Πλέον όμως, η ρύθμιση αυτή μόνο προβλήματα φέρνει στους εκπαιδευτικούς καθώς δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες που υπήρχαν τότε. Με τους πρώτους, μαζικούς διορισμούς του 2020 και τους διορισμούς του 2022 στην ΕΑΕ, οι κενές οργανικές θέσεις είναι ελάχιστες ανά την επικράτεια, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στη Γενική Αγωγή.

Εκτιμούμε ότι πολλοί συνάδελφοι ΠΕ70 με προσόντα στην ΕΑΕ θα μπορούσαν και θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Γενική Αγωγή υπηρετώντας τις αρχές της συμπερίληψης από ένα τέτοιο πόστο. Δυστυχώς όμως το σύστημα μεταθέσεων δεν δίνει καν την επιλογή στους υποψήφιους να επιλέξουν σε ποια δομή θα εργαστούν.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εξυπηρετήθηκε καμία αίτηση για μετάθεση ΠΕ61 καθώς στις υπάρχουσες θέσεις ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετατέθηκαν μόνο ΠΕ60! Ακόμη, στον κλάδο των ΠΕ71 το πρόβλημα είναι επίσης μεγάλο καθώς στους πίνακες μετατιθέμενων Θεσσαλονίκη, 12-03-2023 που ανακοινώθηκαν για ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. το ποσοστό των ΠΕ71 είναι μόλις το 28%!

Για να δοθεί μια αποτύπωση του μεγέθους του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στο κλάδο των ΠΕ71 υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, θα αναφερθούμε όμως σε αυτό της περιοχής “Α’ Καβάλας”. Η “Α’ Καβάλας” ανήκει στη Βόρεια Ελλάδα μεταξύ περιοχών που έχουν μεγάλη ζήτηση για τις μεταθέσεις. Στη Γενική Αγωγή δηλώθηκαν 58 κενές θέσεις για ΠΕ70 και καλύφθηκαν μόλις οι 46 από αυτές, με τα μόρια του τελευταίου υποψηφίου να είναι 35.09. Στην ΕΑΕ δόθηκαν 3 κενά και καλύφθηκαν και οι 3 μόνο από ΠΕ70ΕΑΕ, με τα μόρια του τελευταίου να αγγίζουν τα 74,85 μόρια, ενώ υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοι ΠΕ71 που είχαν δηλώσει την περιοχή αυτή. Το παράδειγμα αυτό είναι μονάχα ένα ανάμεσα στα πολλά και αναδεικνύει τη γενικότερη υφιστάμενη αδικία.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής δύνανται να επιλέξουν μεταξύ επιλογών τόσο σε Γενική όσο και σε Ειδική Αγωγή ενώ οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής επιλέγουν μόνο δομές ΣΜΕΑΕ, τις οποίες τελικά καλύπτουν οι πρώτοι.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρξουν αλλαγές στα συστήματα υπηρεσιακών μεταβολών.

Προτείνουμε, στα επερχόμενα συστήματα υπηρεσιακών μεταβολών, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να “τρέξει” πρώτα στη Γενική Αγωγή, καθώς υπάρχουν περισσότερα οργανικά κενά και μετά στην ΕΑΕ.

Επιπλέον, μία ακόμη προτεινόμενη λύση θα μπορούσε να γίνει σε αναλογία και με το σύστημα διορισμών που έχουμε προτείνει (Α.Π. 19/27-06-2022), ώστε οι διορισμοί και οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται βάσει αύξοντα αριθμού ΠΕ.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη τρόπος που μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης, είναι να υπάρχει επιλογή των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το σε ποια δομή επιθυμεί ή μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του καλύτερα (π.χ. 1. ΚΕΔΑΣΥ, 2. Σχολεία Κωφών, 3. ΣΜΕΑΕ, 4. ΕΕΕΕΚ, 5. Γενική Αγωγή).

Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει ώστε ο εκπαιδευτικός να αποδώσει καλύτερα στη δομή που μπορεί να ανταποκριθεί περισσότερο.

Τέλος, η ανάγκη για δημιουργία νέων οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ έρχεται ξανά στην επιφάνεια. Η ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης που έχουν εξαγγελθεί εδώ και ένα έτος και έχουν ιδρυθεί μόνο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όχι μόνο πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και για την Πρωτοβάθμια, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής και διαρκής ανανέωση τους. Ευελπιστούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΥΠΑΙΘ) να δώσει άμεσα λύσεις στα προβλήματα που έχουν προκύψει ώστε το φαινόμενο αυτό να μην γιγαντωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Οι τελευταίες μεταθέσεις ανέδειξαν τη μη πρόβλεψη για ισότιμη αντιμετώπιση των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 στις υπηρεσιακές μεταβολές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και αναμένουμε απαντήσεις για τις προθέσεις του ΥΠΑΙΘ και τους τρόπους που επεξεργάζεται, ώστε να υπάρξει δικαιότερο σύστημα μεταθέσεων για όλους.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Δείτε επίσης

Αξιολόγηση με σφιγμένο στομάχι και πιέσεις σε νεοδιόριστους να μην συμμετάσχουν, σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 Ημερίδα για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση