Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες εκπαιδευτικών-ομάδες αυξημένου κινδύνου: Νέο ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες εκπαιδευτικών-ομάδες αυξημένου κινδύνου: Νέο ενημερωτικό έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις ρυθμίσεις περιορισμού της διασποράς κορονοϊού.

Αδειες εκπαιδευτικών-ομάδες αυξημένου κινδύνου

Νέα συμπληρωματική ενημέρωση για τις άδειες εκπαιδευτικών σε σχέση με τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη κορονοϊού, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 58146/Ε3/18.05.2020
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική ενημέρωση για τον καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 56108/Ε3/14.05.2020 (ΑΔΑ : Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας :

«Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

 1. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.20 (ΦΕΚ 1856 Β/15.05.2020) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι μόλις στις 15.05.2020 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ νέα ΚΥΑ για τον καθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

Πρόκειται για τη με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.20 (ΦΕΚ 1856 Β/15.05.2020) κοινή υπουργική απόφαση [ανωτέρω (2) σχετικό].

Από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης ΚΥΑ καταργείται η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.05.2020 (1800 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή ΚΥΑ αφορά σε καθορισμό, και όχι επέκταση, των ομάδων αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) της σχετικής εγκυκλίου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την παράγραφο 4 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.20 προστίθεται η κατηγορία ατόμων, που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (εδάφιο 1.6) και δεν τίθεται όριο ηλικίας άνω των 45 ετών για κάποιες ασθένειες, που είχε τεθεί με την προγενέστερη απόφαση.

Δείτε

Εγγραφα αιτήσεων αδειών ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Παράθεση νομοθεσίας
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Ατομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. Ατομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία:
 • κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%,
 • ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου,
 • άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας,
 • πνευμονική υπέρταση,
 • ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και
 • οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και
 • ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
3. Ατομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
4. Ατομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού,

που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία:

 • ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές),
 • ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο,
 • ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και
 • ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.
5. Ατομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.

Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
6. Ατομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.
7. Ατομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
8. Ατομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
9. Ατομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
10. Ατομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή

(συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας,

κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
13. Γυναίκες που κυοφορούν.

Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

Δείτε το νέο έγγραφο αδειών λόγω κορονοϊού σε μορφή pdf

Δείτε σχετικά

Ομάδες αυξημένου κινδύνου για κορονοϊό | Καθορισμός σε ΦΕΚ
Η ΚΥΑ “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19″
Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες και μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κορονοϊού
Αδειες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ
Εγγραφα αιτήσεων αδειών ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Παράθεση νομοθεσίας
Νόμος 4686/2020-Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού | Αρθρα 63 & 64
Aδειες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού: Ειδικού σκοπού-Ευπαθών ομάδων-Αναρρωτική κατ οίκον

Δείτε ακόμη

Αδειες νεοδιοριζόμενων: Κανονική-Αναρρωτική-Γονική-Ανευ αποδοχών-μητρότητας-ειδικές-εκπαιδευτική
Ολες οι άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – ΕΕΠ και ΕΒΠ
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Φ.Ε.Κ.
Αδεια άνευ αποδοχών: Το νομοθετικό πλαίσιο-Ποιοι δικαιούνται-Ποιος την χορηγεί-Δικαιολογητικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

Γράψτε μία απάντηση