Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καμπάνια Μαθαίνουμε στο σπίτι: Ερώτηση στη Βουλή από Φίλη-Τζούφη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καμπάνια Μαθαίνουμε στο σπίτι: Ερώτηση στη Βουλή από Φίλη-Τζούφη για απευθείας αναθέσεις σε δύο ιδιωτικές εταιρίες ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ.

Καμπάνια Μαθαίνουμε στο σπίτι

Για τις Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για απευθείας αναθέσεις ύψους σχεδόν 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του «Μαθαίνουμε στο σπίτι», κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή οι Τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη.

Οι Τομεάρχες ζητούν εξηγήσεις επί του θέματος επισημαίνοντας πως η ανάθεση έχει γίνει σε δύο ιδιωτικές εταιρίες για:

  • κατασκευή ιστοσελίδας (20.548€),
  • τη δημιουργία εικαστικού υλικού για χρήση στα social media (72.168€),
  • την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk (35.563€).
Οπως χαρακτηριστικά τονίζουν:
  • Το Υπουργείο Παιδείας επενδύει 128.279€ στην επικοινωνία και τίποτα στην ουσία.
  • Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
  • Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα.
Επιπροσθέτως ζητούν λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής των δύο ιδιωτικών εταιριών, υπογραμμίζοντας πως το Υπουργείο Παιδείας έχει τη δυνατότητα να παράγει τα υλικά με ίδια μέσα, ελαχιστοποιώντας το κόστος και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των υπαλλήλων του.
Τέλος, θέτουν το ερώτημα κατά πόσο οι αναθέσεις των 130.000 ευρώ θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και αναρωτιούνται για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι εν λόγω αποφάσεις της Υπουργού κας Νίκης Κεραμέως.

___________________

Η Ερώτηση

– προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 Θέμα: Απευθείας ανάθεση του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους 128.279,24€ για την κατασκευή ιστοσελίδας, εικαστικών ψηφιακών υλικών και τηλεφωνικού helpdeskγια την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων, των ΙΕΚ και των πανεπιστημίων και προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Όμως παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Έναντι της επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προέκρινε την απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 92.716,04€, σε ιδιωτική εταιρία παροχής δικτυακής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την καμπάνια του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Πιο συγκεκριμένα, με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατέθηκε στην εταιρία «INTERWEAVE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ»:

ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΔΑ Ω95Ο46ΜΤΛΗ-Β4Μ / 26-03-2020[1]
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία & λειτουργία ιστοσελίδας 18.068,04€
Συντήρηση ιστοσελίδας &server 2.480,00
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΔΑ ΩΘΙΙ46ΜΤΛΗ-ΧΟ7 / 02-04-2020[2]
Δημιουργία ψηφιακού εικαστικού υλικού για χρήση στα socialmedia 72.168
   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 92.716,04

 

Επίσης, με παρόμοια απόφαση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατίθεται στην ιδιωτική εταιρία «EIGHT Ε.Ε.» η οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk, έναντι του ποσού των 35.563,20€[3].

Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), αποτελεί τεχνική εταιρία με αντικείμενο τις δραστηριότητες μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

Καταληκτικά, από τις 26 Μαρτίου μέχρι την 02 Απριλίου 2020, η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει το ποσό των 128.279,24€για υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την επιτακτική υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, όπως επίσης και η μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν.

Επειδή η Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 68/20-Μαρ-2020) έσπευσε μεταξύ άλλων να προβλέψει ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, […]το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων […]. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά» (άρθρο 65).

Επειδή δεν είναι σαφές πως η δαπάνη των 128.279,24€ βελτιώνει ή πρόκειται να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την τηλεκπαίδευση.

Επειδή τα κυβερνητικά στελέχη και οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν την τυπική και ηθική υποχρέωση να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν το δημόσιο ταμείο.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτη ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19, επισημαίνει πως πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια στις περιπτώσεις αναθέσεων για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα[4].

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
  1. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δαπάνη των 128.279,24€σε ιδιωτικές εταιρίες για την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι»; Πόσες ήταν οι υποψήφιες προτάσεις και με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες αναθέσεις;

 

  1. Έλαβε χώρα σχετική έρευνα αγοράς και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα πρόταση με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων του υπουργείου Παιδείας;

 

  1. Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε η διαθέσιμη τεχνογνωσία, τα μέσα και το προσωπικό του υπουργείου Παιδείας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την κατασκευή και συντήρηση σχετικής ιστοσελίδας, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη τηλεφωνικού και ψηφιακού help-desk, όπως είθισται διαχρονικά, μειώνοντας στο ελάχιστοτο απαιτούμενο κόστος;

 

  1. Με ποιόν τρόπο αναμένεται να συμβάλει η δαπάνη των 128.279,24€στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και ποια είναι τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τις τρεις αποφάσεις ανάθεσης;

Οι υπογράφοντες βουλευτές

 Μερόπη Τζούφη

 Νίκος Φίλης

 [1]https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω95Ο46ΜΤΛΗ-Β4Μ

[2]https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΙΙ46ΜΤΛΗ-ΧΟ7

[3]https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨ9846ΜΤΛΗ-ΥΥΔ

[4]Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C108 I, Τεύχος 63ο, 1-Απρ-2020

Δείτε επίσης

Επίκαιρη ερώτηση Φίλη στη Βουλή: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-μόνιμοι διορισμοί-Πανελλαδικές εξετάσεις
Ιστοσελίδα Μαθαίνουμε στο σπίτι: Τι απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Σ. Πέτσας στις καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση