Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σειρά τάξης Υπουργείων: 5ο σε σύνολο 20 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σειρά τάξης Υπουργείων: 5ο σε σύνολο 20 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Πρώτο στη σειρά τάξης το Υπουργείο Οικονομικών.

Σειρά τάξης Υπουργείων

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ2, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4162/27-6-2023, Απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθορίστηκε η σειρά τάξης των Υπουργείων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η σειρά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι η 5η σε σύνολο 20 Υπουργείων, με πρώτο στη σειρά τάξης το Υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζουμε πως με το ΦΕΚ Α 130/27-6-2023 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εξ αιτίας της προσάρτησης σ αυτό της αρμοδιότητας του Αθλητισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Δείτε το περιεχόμενο του ΦΕΚ με τη σειρά των Υπουργείων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ2

Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), β) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129), γ) της υπό στοιχεία Υ33/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Οικονομικών,

2. Υπουργείο Εξωτερικών,

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

4. Υπουργείο Εσωτερικών,

5. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

6. Υπουργείο Υγείας,

7. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

8. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

9. Υπουργείο Ανάπτυξης,

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

11. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

12. Υπουργείο Δικαιοσύνης,

13. Υπουργείο Πολιτισμού,

14. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

15. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,

16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

18. Υπουργείο Τουρισμού,

19. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

20. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 2

Η υπό στοιχεία Υ33/09.09.2021 (Β’ 4198) απόφασή μας καταργείται.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Σύσταση και μετονομασίες Υπουργείων-Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων | ΦΕΚ 

Αλλαγή ονομασίας Υπουργείου Παιδείας για 7η φορά από το 2009 και 10η φορά συνολικά 

Πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη στο Υπ. Παιδείας: Θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό Υπουργείο-Αναβάθμιση όλων των βαθμίδων εκπ/σης 

Νέος Υπουργός Παιδείας Πιερρακάκης Κυριάκος: Ποιος είναι και ποιο το έργο του 

Αποτελέσματα εκλογών 25.06.2023: Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας-Οκτακομματική η νέα Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση