Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολεία πρόσληψης Κοινωνικών Λειτουργών-Τάξεις Υποδοχής: Διόρθωση σφάλματος στην κατανομή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολεία πρόσληψης Κοινωνικών Λειτουργών-Τάξεις Υποδοχής: Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 111159/ Δ1/9-9-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4402).

Στο ΦΕΚ B 4569 – 02.10.2021 δημοσιεύθηκε η διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 111159/ Δ1/9-9-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4402) “Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30″.

Με την υπ. αριθμ. 111159/Δ1

ΦΕΚ B 4402 – 23.09.2021– Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή καθορίσθηκαν οι 46 σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Στις 27.09.2021

είχαμε προσλήψεις 34 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) οι οποίες έγιναν στα πλαίσια του Προγράμματος “Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022”.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων

πραγματοποιήθηκε με πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από τους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

______________

Αναλυτικά η διόρθωση σφάλματος της 111159/Δ1/9-9-2021 απόφασης

Στην υπό στοιχεία 111159/Δ1/9-9-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4402), στη σελίδα 58467, συνεχίζεται ο πίνακας ως εξής:

33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΕ30 1
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕ30 1
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤ.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΕ

30

1
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΕ

30

1
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟ

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕ

30

1
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟ

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕ

30

1
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ

30

1
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ

30

1
41 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕ

30

1
42 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ – ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝ ΠΕ

30

1
43 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ – ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝ ΠΕ

30

1
44 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ – ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ

30

1
45 ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ

30

1
46 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕ

30

1

 

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4569 – 02.10.2021 με τη Διόρθωση σφάλματος της Υ.Α 111159/ Δ1/9-9-2021-ΦΕΚ Β’ 4402-2021

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Τα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής για πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών
Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Β Φάσης 2021-22: 617 σε ΣΜΕΑΕ-Παράλληλη-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕY-ΕΠΑΛ-Τ.Y/ΖΕΠ

Δείτε επίσης

Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών: Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο ΥΠΑΙΘ
 Προσλήψεις 2022-Δημόσιο: Στο Υπουργικό Συμβούλιο η δυνατότητα μετατροπής 4700 αναπληρωτών εκπ/κών σε μόνιμους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση