Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ERASMUS+KA2 “RoboGirls” Project-ΠΔΕ Αττικής: Οδηγός Μεθοδολογίας-Εκπαιδευτικά Σενάρια-MOOC

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ERASMUS+KA2 “RoboGirls” Project-ΠΔΕ Αττικής: Οδηγός Μεθοδολογίας και Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Σχεδίων Δράσης (e-book) – Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) RoboGirls (στα Αγγλικά) – Δίδεται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

ERASMUS+KA2 “RoboGirls” Project

Ένα πρόγραμμα που έχει θέσει ως στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο και την εργασία.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προτείνονται:

  1. Οδηγός Μεθοδολογίας για Εκπαιδευτικούς και Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Σχεδίων Δράσης (e-book).
  2. Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) RoboGirls (στα Αγγλικά) – Δίδεται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Αναλυτικά
ΠΔΕ Αττικής: Διάθεση Οδηγού STEM και Ρομποτικής για τον εκπαιδευτικό

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης : Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology -CARDET, Cyprus, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain, The Rural Hub CLG, Ireland, INNOVADE LI LTD, Cyprus,  με συντονιστή το University of  Zagreb Croatia, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding».  (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760)

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των μαθητριών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM), μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων «συμπερίληψης»  αγοριών και κοριτσιών στη σχολική πρακτική, καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και την κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, προσβλέπει στην οικοδόμηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις STEAM (όπως σχέδια μαθημάτων, εργαστήρια, θεματικές σχολικές ημέρες)  και στην παιδαγωγική χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων.

 Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα “RoboGirls” δημιούργησε έναν Οδηγό Μεθοδολογίας για Εκπαιδευτικούς και μια Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Σχεδίων Δράσης με στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο και την εργασία. Το σύνολο του υλικού που δημιουργήθηκε είναι προσβάσιμο δωρεάν από το δικτυακό τόπο του προγράμματος: https://robogirls.eu/el/ , ενώ ο οδηγός για τους εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμος ως e-book στη διεύθυνση:

https://drive.google.com/file/d/1BR6MUIKhhCC2Pnym3mpazj6MOxKeubo8/view?fbclid=IwAR2lWcQVS06DE8WHZkDKeNARsws-Qvn90zYiyjHzv0Gb0b2EVZoprSutAB0.

Για τους εκπαιδευτικούς και την υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έχει δημιουργηθεί το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) RoboGirls (στα Αγγλικά) που αποσκοπεί στην οικοδόμηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υλοποιούν πρακτικές δραστηριότητες STEAM χρησιμοποιώντας ρομποτική και άλλα τεχνολογικά εργαλεία, υιοθετώντας προσεγγίσεις ισότητας των φύλων στις σχολικές τους κοινότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης: https://elearning.robogirls.eu/login/index.php.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος :

Δρ Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής.

Το ενημερωτικό υλικό, τα παραγόμενα αποτελέσματα, οι δράσεις και κάθε σχετική πληροφόρηση, είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: https://pdeattikis.gr/EU/

Project Website: https://www.robogirls.eu

Facebook: https://m.facebook.com/RoboGirlsproject/

Δείτε σχετικά

Erasmus+ “RoboGirls-ΠΔΕ Αττικής: Διεθνική εκδήλωση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

ERASMUS+ KΑ2 “RoboGirls” Project: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Ανακοίνωση ΠΔΕ Αττικής 

Δείτε επίσης

 Κεραμέως: Τι είπε για το νέο σύστημα διορισμών και το ενδεχόμενο τηλεκπαίδευσης για εξοικονόμηση ενέργειας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση