Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-αίτημα συνάντησης με Υπουργείο Παιδείας για συζήτηση διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-αίτημα συνάντησης με Υπουργείο Παιδείας για συζήτηση διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-αίτημα συνάντησης με Υπουργείο

Αίτημα συνάντησης με τη Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ).

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά τη συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν διοικητικά και υπηρεσιακά  θέματα που χρήζουν ενημέρωσης και διερεύνησης.

Η Ομοσπονδία του ΕΕΠ-ΕΒΠ θέτει ως θέματα διερεύνησης:
 1. Τα προβλήματα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών.
 2. Το καθεστώς εργασίας ομάδων αυξημένου κινδύνου.
 3. Τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεις ΕΕΠ από τους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση.
 4. Την παιδαγωγική επάρκεια διορισθέντων ΕΕΠ.
 5. Τα κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά την Α Φάση προσλήψεων αναπληρωτών.
 6. Την επιλογή προσωρινών Διευθυντών σε ΣΜΕΑΕ.
Η Επιστολή
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Αθήνα, 13/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 36

Προς:

 • – Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου
 • – Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)
Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με τη Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ»

Αξιότιμες κα. Δόκου και κα. Φυτουράκη,

Σας παρακαλούμε πολύ όπως καθορίσετε συνάντηση με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προκειμένου να συζητηθούν διοικητικά και υπηρεσιακά  θέματα που χρήζουν ενημέρωσης και διερεύνησης.

Θέματα:
 1. Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις ελλείψεις θέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ μετά την α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σε σχέση με τις ανάγκες, στην ειδική και γενική εκπαίδευση.
 2. Προβλήματα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών, ως προς την έλλειψη δικαιώματος  επιλογής προγράμματος στη γενική και ειδική εκπαίδευση.
 3. Ενημέρωση για  τη μέριμνα της διεύθυνσης προσωπικού του ΥΠΑΙΘ για την εργασία μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ, αναπληρωτών και μόνιμων, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους για τους υπαλλήλους του δημοσίου.
 4. Διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεις ΕΕΠ από τους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση μετά και από τον ανακαθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν.4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στις 12/08/2021.
 5. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από το ν. 4823/2021 και έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις  ανάθεσης άσκησης προσωρινών καθηκόντων διευθυντών  σε ΣΜΕΑΕ.
 6. Μέριμνα για την παιδαγωγική επάρκεια διορισθέντων ΕΕΠ, αναφορικά με την υποχρέωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-προσλήψεις αναπληρωτών: Συγκέντρωση κενών-λαθών και παραλείψεων κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων
ΦΕΚ: Κατανομή Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων σε ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ
Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας κατά κλάδο
Σχολεία ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ στις 13 ΠΔΕ της χώρας | Κατάλογοι

Πριν φύγετε

Κενές θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων: Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία πλήρωσης
 Μαθητές ειδικών σχολείων-self test: Δεν είναι υποχρεωτικός ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση