Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 1Κ/2020: Θέσεις για Ψυχολόγους, Κοιν. Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Πληροφορικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 1Κ/2020: Θέσεις και για Ψυχολόγους, Κοιν. Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Πληροφορικής, Διοικητικούς, Μηχανικούς, Ιατρούς, κ.α.

Προκήρυξη 1Κ/2020

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού,

 • στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού – Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίμων),
 • στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),
 • στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας),
 • στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής),
 • στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Πεδίο Βολής Κρήτης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας),
 • στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
 • στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Υπουργείο Δικαιοσύνης),
 • στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη),
 • στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως,
 • στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος,
 • στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής,
 • στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας,
 • στην Ιερά Μητρό- πολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),
 • στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού),
 • στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
 • στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.),
 • στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.),
 • στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε. (ΟΛΝΕ),
 • στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής),
 • στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και
 • στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (Υπουργείο Δικαιοσύνης).
Θέσεις
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ,
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ),
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ,
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι δύο (22) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ),
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
 • ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
 • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ,
 • ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ,
 • ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ,
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ,
 • ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ,
 • ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ),
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.,
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ.
Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους τ ης παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Προθεσμία αιτήσεων

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε την Προκήρυξη στο ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 8 – 10.03.2020

Δείτε επίσης

Πρόσληψη παιδαγωγού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης
Κεραμέως για σχολική χρονιά: Δεν πρόκειται να χαθεί-ενδεχόμενο μετάθεσης Πανελλαδικών
ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση